2020 wordt een fantastisch jaar!

Dit nieuwe jaar is er een waar ik echt naar uitkijk. Natuurlijk gaan we in de eerste plaats samen met u ons 100-jarig bestaan vieren. Op de oproep in de vorige nieuwsbrief ‘Wij(k) vieren feest’ aan bewoners zijn een heel aantal leuke ideeën ingezonden. Samen met buren en mede­bewoners van de straat of wijk gaan we aan de slag om iets moois te organiseren voor het 100-jaar bestaan.

Nieuwbouw

We zijn er trots op dat we dit kroonjaar hebben bereikt en fit zijn voor de volkshuis­vestelijke opgave in de regio. Het afgelopen jaar hebben we geen nieuwbouw­projecten opgeleverd. Dat is niet wat we als woningbouw­vereniging willen. Daarom ben ik blij dat we dit jaar weer volop van start gaan met het bouwen van huurwoningen. Dit doen we in Asten in Loverbosch en aan de Ceresstraat. In Helmond gaan we ons project de Eeuwsels starten met een appartementen­complex van 115 woningen. Daarnaast rekenen we in Deurne op het starten van ons project aan de Kruisstraat. De druk op de regionale woningmarkt is nog steeds groot en die willen wij graag verlichten.

Samenwerking

Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen. We gaan van start met een langdurige en nauwe samenwerking met Volksbelang, onze collega uit Helmond. Samen gaan we zorgen voor de renovatie, sloop en nieuwbouw van de Leonardusbuurt in Helmond van ruim 300 woningen. In verschillende fases gaan we de komende acht jaar een prachtwijk realiseren.

Kortom, we zijn 100 jaar oud en springlevend!


Tanja Liebers - van Rooy
Directeur-bestuurder


Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief jan. 2020. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.