Samenwonen of scheiden

Wanneer er iemand bij u komt wonen óf wanneer u uw samenwoning beëindigt, moet u hierover altijd contact opnemen met Bergopwaarts.

Samenwoning beëindigen

Wanneer uw relatie/samenwoning wordt beëindigd en één van de twee de woning verlaat, moet degene die vertrekt een huuropzegging ten gunste van de ex-partner doen. Deze opzegging moet door u en uw ex-partner worden ingevuld. De vertrekkende huurder moet een kopie van de Gemeentelijke Basisadministratie aanleveren met daarop de verhuisdatum. Wanneer er geen volledige opzegging van de huur ten gunste van de partner plaatsvindt, blijft de aansprakelijkheid op basis van de huurovereenkomst met Bergopwaarts bestaan en blijft de vertrokken huurder mede aansprakelijk.

Samenwonen

Als u van ons een woning huurt en gaat samenwonen dient u hiervoor schriftelijk toestemming aan te vragen. Uw huisgenoot krijgt door het samenwonen niet automatisch de positie van huurder of medehuurder. En heeft géén rechten op overname van de woning de eerste twee jaar. Als u de huur binnen die periode opzegt, dan dient uw huisgenoot ook de woning te verlaten.

Na twee jaar samenwoning kan er een verzoek tot medehuurderschap worden ingediend. Klik hier om het 'Aanvraagformulier inwoning/samenwoning/medehuur’ te openen. U kunt dit formulier digitaal invullen, printen, ondertekenen en opsturen naar Bergopwaarts.

Lees meer over dit onderwerp in de folder Inwoning, samenwoning en medehuur.