Overlast

Eigen verantwoordelijkheid

Overlast kan verschillende oorzaken hebben. Mensen verschillen nu eenmaal: in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter, hobby's enzovoorts. Als die verschillen te groot zijn, kan dit soms tot irritatie leiden.

Vaak zijn mensen zich er niet of onvoldoende van bewust dat ze overlast veroorzaken. Heeft u irritatie? Ga een gesprek aan met degene waar u last van heeft. Wacht daarmee niet te lang. U bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk om tot een goede oplossing te komen met elkaar.

Wijkbeheer

Wanneer uw ergernis een groter deel van uw woonomgeving betreft, bijvoorbeeld beheer van openbaar groen of gedrag van jeugd in uw buurt, is het zinvol eens te praten met een wijkbeheerder of dorpsondersteuner van uw gemeente. 
In de gemeente Deurne kunt u contact opnemen met de wijkbeheerders:

Michel van Eunen
06-55130757
michel.vaneunen@levgroep.nl

In de gemeente Asten kunt u contact opnemen met de dorpsondersteuner:

Suzan Pennings
0493-441232 (telefonisch of via WhatsApp)
s.pennings@oniswelzijn.nl

Buurtbemiddeling

In de gemeenten Deurne, Asten en Someren is Buurtbemiddeling beschikbaar. Dit is een onafhankelijke organisatie die u bij een burenconflict kunt inschakelen, om samen met u en de buren tot een oplossing te komen. Daaraan zijn voor u geen kosten verbonden.  Wilt u meer informatie over Buurtbemiddeling? Kijk dan op www.bemiddeling.nu of bel 06-11254773.

Komt u er samen niet uit?

Heeft u overleg gehad met uw buren? Heeft u wijkbeheer en/of buurtbemiddeling ingeschakeld en komt u er samen niet uit? Vul dan het formulier overlast melden in.

Veel gestelde vragen over overlast

Hoe lost u problemen op rond bomen en heesters
Hoe hoog mag een boom zijn?
Overhangende takken
Hoe ziet het met vallend blad en wortelgroei?
Hoe zit het met een haag op de erfgrens?
Buurtbemiddeling, helpen zij bij overlast van buren?