Leefbaarheid

Bergopwaarts wil graag samen met bewoners en de lokale gemeenschap werken aan de leefbaarheid van een wijk. Want fijn wonen is meer dan alleen een huis. Hiervoor werken wij samen met gemeente, politie, welzijnsorganisaties en buurtbewoners. Soms is de rol initiëren, maar vaker zal de corporatie de rol van het regisseren, faciliteren en financieren op zich nemen.

Om de leefbaarheid in stand te houden en te bevorderen ondersteunen we leefbaarheidsprojecten en werken actief aan de beheersing van overlastsituaties.

Samen aan de slag!

Heeft u een goed en leuk idee om de leefbaarheid binnen uw wijk, straat of gebouw te verbeteren? Als het een idee is wat mensen met elkaar verbindt en voor en door huurders wordt uitgevoerd, ondersteunen wij deze initiatieven van harte! Dit kan zijn door mee te denken, door kennis in te zetten of door middel van een financiële bijdrage om het idee te realiseren. Benieuwd naar de mogelijkheden? Mail ons op mail@bergopwaarts.nl, wij bespreken het graag met u!

Overlast

Eigen verantwoordelijkheid

Overlast kan verschillende oorzaken hebben. Mensen verschillen nu eenmaal: in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter, hobby's enzovoorts. Als die verschillen te groot zijn, kan dit soms tot irritatie leiden.

Vaak zijn mensen zich er niet of onvoldoende van bewust dat ze overlast veroorzaken. Heeft u irritatie? Ga een gesprek aan met degene waar u last van heeft. Wacht daarmee niet te lang. U bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk om tot een goede oplossing te komen met elkaar.

Wijkbeheer

Wanneer uw ergernis een groter deel van uw woonomgeving betreft, bijvoorbeeld beheer van openbaar groen of gedrag van jeugd in uw buurt, is het zinvol eens te praten met de wijkbeheerder. De wijken Koolhof en Deurne-West in Deurne beschikken over twee wijkbeheerders. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over de openbare ruimte, veiligheid en leefbaarheid over deze wijken? Neem dan contact met de wijkbeheerders op.

Michel van Eunen - 06-55130757 - michel.vaneunen@levgroep.nl

Mandy Smeets - 06-81518013 - mandy.smeets@levgroep.nl 

Buurtbemiddeling

In de gemeenten Deurne, Asten en Someren is Buurtbemiddeling beschikbaar. Dit is een onafhankelijke organisatie  die u bij een burenconflict kunt inschakelen, om samen met u en de buren tot een oplossing te komen. Daaraan zijn voor u geen kosten verbonden.  Wilt u meer informatie over Buurtbemiddeling? Kijk dan op www.bemiddeling.nu of bel 06 - 27856865.

Komt u er samen niet uit?

Heeft u overleg gehad met uw buren? Heeft u wijkbeheer en/of buurtbemiddeling ingeschakeld en komt u er samen niet uit? Vul dan het formulier overlast melden in.

Veel gestelde vragen over overlast

Hoe lost u problemen op rond bomen en heesters
Hoe hoog mag een boom zijn?
Overhangende takken
Hoe ziet het met vallend blad en wortelgroei?
Hoe zit het met een haag op de erfgrens?
Buurtbemiddeling, helpen zij bij overlast van buren?

Dorps- en wijkraden

Dorps- en wijkraden vormen een platform voor de bewoners en zijn samen met die bewoners de ogen en oren van de betreffende wijk. Bergopwaarts werkt samen met de dorps- en wijkraden om goed op te hoogte te zijn van wat er leeft in de wijk en daar waar nodig de leefbaarheid te verbeteren.

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie of een huurderscommissie is een groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders in een of meer dicht bij elkaar gelegen woningcomplexen. Meestal zijn dat de woningcomplexen waar veel algemene ruimtes zijn, zoals in een appartementencomplex.  

Bewonerscommissies hebben een signalerende functie en regelmatig overleg met Bergopwaarts.