Leefbaarheid

Bergopwaarts wil graag samen met bewoners en de lokale gemeenschap werken aan de leefbaarheid van een wijk. Want fijn wonen is meer dan alleen een huis. Hiervoor werken wij samen met gemeente, politie, welzijnsorganisaties en buurtbewoners. Soms is de rol initiëren, maar vaker zal de corporatie de rol van het regisseren, faciliteren en financieren op zich nemen.

Om de leefbaarheid in stand te houden en te bevorderen ondersteunen we leefbaarheidsprojecten en werken actief aan de beheersing van overlastsituaties.

Samen aan de slag!

Heeft u een goed en leuk idee om de leefbaarheid binnen uw wijk, straat of gebouw te verbeteren? Als het een idee is wat mensen met elkaar verbindt en voor en door huurders wordt uitgevoerd, ondersteunen wij deze initiatieven van harte! Dit kan zijn door mee te denken, door kennis in te zetten of door middel van een financiële bijdrage om het idee te realiseren. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Anja Artz via a.artz@bow.nl, zij bespreekt het graag met u!

Participatie

In sommige woongebouwen is een bewonerscommissie of huurderscommissie actief. Dit is een groep bewoners die de belangen behartigt van de huurders van een of meerdere woongebouwen.

Zij weet als geen ander wat er leeft in een woongebouw en/of buurt, waar de dingen goed gaan en waar het beter kan of moet. Denk hierbij vooral aan onderwerpen die huurders direct raken, zoals  servicekosten, onderhoud en leefbaarheid. Een bewonerscommissie of huurderscommissie is een belangrijke schakel in het overleg met Bergopwaarts.

Is er in uw woongebouw nog geen bewonerscommissie of huurderscommissie actief en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om er een op te richten neemt u dan contact op met Anja Artz.

Dorps- en wijkraden

Dorps- en wijkraden vormen een platform voor de bewoners en zijn samen met die bewoners de ogen en oren van de betreffende wijk. Bergopwaarts werkt samen met de dorps- en wijkraden om goed op te hoogte te zijn van wat er leeft in de wijk en daar waar nodig de leefbaarheid te verbeteren.

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie of een huurderscommissie is een groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders in een of meer dicht bij elkaar gelegen woninggebouwen. Meestal zijn dat de woninggebouwen waar veel algemene ruimtes zijn, zoals in een appartementengebouw.  

Bewonerscommissies hebben een signalerende functie en regelmatig overleg met Bergopwaarts.