Leefbaarheid

Bergopwaarts wil graag samen met bewoners en de lokale gemeenschap werken aan de leefbaarheid van een wijk. Want fijn wonen is meer dan alleen een huis. Hiervoor werken wij samen met gemeente, politie, welzijnsorganisaties en buurtbewoners. Soms is de rol initiëren, maar vaker zal de corporatie de rol van het regisseren, faciliteren en financieren op zich nemen.

Om de leefbaarheid in stand te houden en te bevorderen ondersteunen we leefbaarheidsprojecten en werken actief aan de beheersing van overlastsituaties.

Samen aan de slag!

Heeft u een goed en leuk idee om de leefbaarheid binnen uw wijk, straat of gebouw te verbeteren? Als het een idee is wat mensen met elkaar verbindt en voor en door huurders wordt uitgevoerd, ondersteunen wij deze initiatieven van harte! Dit kan zijn door mee te denken, door kennis in te zetten of door middel van een financiële bijdrage om het idee te realiseren. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Anja Artz via a.artz@bow.nl, zij bespreekt het graag met u!

Participatie

In sommige woongebouwen is een bewonerscommissie of huurderscommissie actief. Dit is een groep bewoners die de belangen behartigt van de huurders van een of meerdere woongebouwen.

Zij weet als geen ander wat er leeft in een woongebouw en/of buurt, waar de dingen goed gaan en waar het beter kan of moet. Denk hierbij vooral aan onderwerpen die huurders direct raken, zoals  servicekosten, onderhoud en leefbaarheid. Een bewonerscommissie of huurderscommissie is een belangrijke schakel in het overleg met Bergopwaarts.

Is er in uw woongebouw nog geen bewonerscommissie of huurderscommissie actief en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om er een op te richten neemt u dan contact op met Anja Artz.

Koffiegesprekken

Medewerkers van Bergopwaarts voeren al een aantal jaren koffiegesprekken bij huurders. Een koffiegesprek is een informeel gesprek bij huurders thuis over het wonen in de ruimste zin van het woord. Een of twee medewerkers van Bergopwaarts praten dan circa anderhalf uur met huurders over bijvoorbeeld:

  • Wat er fijn of juist minder fijn is aan de woning;
  • Hoe de verhuizing is verlopen (tips en tops);
  • Hoe de communicatie met Bergopwaarts wordt ervaren;
  • Huurdersbetrokkenheid;

Wij vinden dienstverlening op maat belangrijk waarbij we ruimte bieden. De koffiegesprekken blijven voor huurders een mooie gelegenheid om zonder dat daarvoor een aanleiding is, woon gerelateerde onderwerpen te bespreken met medewerkers van Bergopwaarts.
Voor Bergopwaarts is het een uitgelezen kans om onderwerpen te signaleren en uit te werken om de dienstverlening verder te optimaliseren.

Hoe gaat het in zijn werk?

Medewerkers van Bergopwaarts bellen huurders of ze willen meedoen aan een koffiegesprek. Als huurders dit willen, wordt er in overleg een afspraak gemaakt. Deze afspraak wordt bevestigd met een kaartje. Als huurders liever niet willen meedoen aan een koffiegesprek is dit ook prima.

Mocht u niet gebeld worden en toch graag een koffiegesprek willen, dan kunt u ook gerust contact met onze adviseur Wonen, Anja Artz, via e-mail a.artz@bow.nl.
Zij maakt dan graag een afspraak met u.  

 

Huiskamergesprekken

Wij vinden het belangrijk te weten wat er leeft onder de huurders en hoe het er bijvoorbeeld in een wijk aan toe gaat. Om inzicht te krijgen in wat er speelt en te beoordelen of Bergopwaarts een rol kan spelen, organiseren wij regelmatig huiskamergesprekken.

Wat is een huiskamergesprek?

Bij een huiskamergesprek wordt in groepsverband van gedachten gewisseld over wonen, leven en werken in een wijk. De ervaring leert dat samen praten over een buurt of wijk een (nog) prettigere woonomgeving kan opleveren.

Wie kunnen deelnemen aan een huiskamergesprek?

Naast huurders van Bergopwaarts en andere huurverenigingen zijn ook huiseigenaren en professionals die betrokken zijn bij de wijk welkom bij een huiskamergesprek. Zo wordt het beeld van een wijk compleet en is er ruimte om naar alle betrokkenen uit een woonomgeving te luisteren. Meestal zitten er tussen de tien en vijftien mensen aan tafel.

Waar vinden de gesprekken plaats?

We zoeken een locatie in of dicht bij de wijk waar het gesprek plaats vindt.

Waarom worden huiskamergesprekken georganiseerd?

Als woningbouwvereniging vinden wij het belangrijk zicht krijgen op de acties die een wijk ten goede komen en daaraan bijdragen. Wij bespreken graag met de betrokkenen van een wijk hoe en wie acties kan en wil uitvoeren.

Vragen?

Heeft u vragen over huiskamergesprekken neemt u dan gerust contact op met onze adviseur Wonen Anja Artz, via e-mail a.artz@bow.nl.

Dorps- en wijkraden

Dorps- en wijkraden vormen een platform voor de bewoners en zijn samen met die bewoners de ogen en oren van de betreffende wijk. Bergopwaarts werkt samen met de dorps- en wijkraden om goed op te hoogte te zijn van wat er leeft in de wijk en daar waar nodig de leefbaarheid te verbeteren.

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie of een huurderscommissie is een groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders in een of meer dicht bij elkaar gelegen woninggebouwen. Meestal zijn dat de woninggebouwen waar veel algemene ruimtes zijn, zoals in een appartementengebouw.  

Bewonerscommissies hebben een signalerende functie en regelmatig overleg met Bergopwaarts.