Wat mag u van Bergopwaarts verwachten als u een woning huurt?

De huurovereenkomst is de basis voor de afspraken tussen u als huurder en Bergopwaarts als verhuurder. De wettelijke verplichtingen voor huurdersonderhoud neemt Bergopwaarts voor een groot deel voor zijn rekening. Natuurlijk staan de medewerkers van Bergopwaarts voor u klaar wanneer u vragen heeft. En kunt u snel en eenvoudig een reparatieverzoek via internet indienen. Voor spoedeisende zaken is de servicelijn 24 uur per dag bereikbaar. Bergopwaarts wil daarnaast bijdragen aan een prettige woonomgeving door begeleiding bij woonproblemen aan te bieden en betrokkenheid bij wijkbeheer te tonen.

Huurvoorwaarden

In de algemene huurvoorwaarden vindt u wat u van ons mag verwachten als u een woning van ons huurt, en welke regels er voor u als huurder gelden.

Meer weten? Kijk hieronder bij de belangrijkste vragen en antwoorden over de voorwaarden. 

Wordt onderhuur toegestaan?
De samenwoning is beëindigd, wat moet ik doen?
Ik ga samenwonen, dien ik dit te melden bij Bergopwaarts?
Iemand gaat tijdelijk bij mij wonen. Dien ik dit te melden bij Bergopwaarts?
Kan mijn kind medehuurder worden?
Mag ik in de woning een paar plantjes hennep hebben?
Mag ik een bedrijf voeren in mijn sociale huurwoning?

Algemene huurvoorwaarden: klik hier

 

Tevredenheidsonderzoek

Bent u huurder van Bergopwaarts? Dan is de kans groot dat wij u benaderen met de vraag om uw mening te geven over onder andere de kwaliteit van uw woning en van uw buurt. Ook indien u recent een reparatieverzoek bij Bergopwaarts heeft ingediend of bent verhuisd naar of uit een woning van Bergopwaarts, kunt u benaderd worden om een paar korte vragen te beantwoorden over de dienstverlening hiervan.

Dagelijks

Het onderzoek voeren wij dagelijks uit. Als in uw woning een aantal reparaties zijn uitgevoerd, kan het dus zijn dat u voor elke reparatie apart benaderd wordt om uw mening te geven over de dienstverlening ervan.

Inceptivize benadert u per e-mail of telefonisch
Het onderzoek laten wij uitvoeren door Inceptivize. Zij stellen zich ook als zodanig voor, in opdracht van Bergopwaarts.

Beltijden
De beltijden zijn maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 21.15 uur. Op zaterdag is dit tussen 10.00 en 19.00 uur.

Waarom dit onderzoek? 
Door het onderzoek krijgen wij tips en tops die wij inzetten om onze dienstverlening nog beter bij u te laten aansluiten. Hoe meer klanten de vragen beantwoorden, hoe betrouwbaarder de resultaten van het onderzoek zijn. De gegevens worden nooit doorgespeeld aan derden!

Wij hopen dat u meewerkt aan dit onderzoek.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek? Neemt u dan contact op met Jan Arts van Bergopwaarts via e-mailadres j.arts@bow.nl of via telefoonnummer 0493-327348. 

Vereniging van Eigenaars

Als u een appartement huurt, kan het zijn dat dit deel uitmaakt van een gebouw met zowel huur- als koopappartementen. Bij deze gebouwen ontstaat automatisch een Vereniging van Eigenaars (VvE). Bergopwaarts is eigenaar van de huurappartementen. Wij zijn samen met de eigenaren van de andere appartementen verantwoordelijk voor het gebouw en de woonomgeving. Samen hebben wij in de VvE zeggenschap. In de VvE worden dingen als onderhoud, verzekering, schoonmaak en overige werkzaamheden geregeld. 

Als bewoner van het gebouw dient u zich te houden aan de leefregels van de VvE. Woningbouwvereniging Bergopwaarts is en blijft als verhuurder uw aanspreekpunt voor reparatieverzoeken, servicekosten, huurbetaling, onderhoud en overlast.

Meer informatie over een VvE leest u in onze folder

Een gezamenlijk beleid voor ongewenst huurdersgedrag

Samen met 12 andere woningcorporaties in de regio Zuidoost-Brabant (MRE) hebben we een gezamenlijk beleid voor ongewenst huurdersgedrag opgesteld. Dit zorgt voor duidelijk- en eerlijkheid. Voor alle huurders in de regio gelden voortaan dezelfde regels. Het nieuwe beleid gaat in per 1 februari 2022.

Gelijke regels en kansen voor alle huurders
Daar zorgt het nieuwe beleid ongewenst huurdersgedrag voor. We willen onze huurders zo prettig mogelijk laten wonen. Daarom willen wij ongewenst huurdersgedrag zoveel mogelijk voorkomen en aanpakken. Huurders die zich niet aan afspraken houden, worden aangepakt. In het ergste geval worden zij de woning uitgezet.

Meer informatie over het beleid ongewenst huurdersgedrag?
Dat staat op de website www.wooniezie.nl.