Privacy- en cookiestatement Woningbouwvereniging Bergopwaarts 

Wij waarborgen de privacy van alle bezoekers aan onze website. Wij behandelen uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en de Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door ons.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Woningbouwvereniging Bergopwaarts verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Inkomensgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld,  neem dan contact met ons op via Mail@bergopwaarts.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

In verschillende webformulieren vragen wij om enkele gegevens van u. Zoals uw naam, leeftijd, inkomen en contactgegevens. We vragen alleen om de gegevens die wij nodig hebben om uw verzoek te behandelen. We gebruiken de gegevens alleen voor onze eigen administratie en voor onze dienstverlening aan u.

Hoe lang we gegevens bewaren

Woningbouwvereniging Bergopwaarts zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Woningbouwvereniging Bergopwaarts verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze huurovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Woningbouwvereniging Bergopwaarts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

  1. a) Deze Website maakt gebruik van sessie cookies en van permanente cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van een bezoeker worden geplaatst.
  2. b) Door gebruik te maken van sessie cookies kan Bergopwaarts de pagina’s die een Bezoeker tijdens zijn bezoek bekijkt en de opties die hij gebruikt bijhouden. Bergopwaarts gebruikt deze gegevens om de Website gebruikersvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd op het moment dat de Bezoeker zijn internetbrowser afsluit.
  3. c) Door gebruik te maken van permanente cookies is de Website in staat een Bezoeker bij een volgend bezoek te herkennen. Bergopwaarts doet dit om de Website beter op de behoeften en de interesses van de Bezoeker af te stemmen.
  4. d) Bezoekers kunnen hun internetbrowsers zo instellen dat zij bericht krijgen dat een cookie wordt geplaatst of dat het plaatsen van cookies niet meer mogelijk is. Mogelijk is dan echter dat de Bezoeker niet langer van alle onderdelen van de Website gebruik kan maken.

Deze bepalingen maken onderdeel uit van de gebruiksvoorwaarden van deze website.

Woningzoekenden en huuraanbod
Woningzoekenden kunnen zich inschrijven via de websites van www.bergopwaarts.nl (mijn portaal) en www.wooniezie.nl. Op deze websites biedt Woningbouwvereniging Bergopwaarts het huuraanbod aan. Uw gegevens bij Wooniezie en in mijn portaal worden in de systemen van Woningbouwvereniging Bergopwaarts toegevoegd als u in aanmerking komt voor een woning. Voor nieuwe diensten die wij u mogelijk in de toekomst gaan aanbieden kunnen wij uw naw-gegevens ook gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Mail@bergopwaarts.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Woningbouwvereniging Bergopwaarts zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Woningbouwvereniging Bergopwaarts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Mail@bergopwaarts.nl.

Wijziging privacy en cookiestatement
Woningbouwvereniging Bergopwaarts behoudt zich het recht het privacy- cookiestatement te wijzigen. Het privacy en cookiestatement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

Opties