Woningzoekende

Samen zorgen we voor een fijne plek om te wonen in de gemeente Asten, Deurne, Someren, Helmond & Laarbeek.

De gemeente Asten heeft vorig jaar een subsidiebedrag van € 330.000,- ontvangen van het rijk om inwoners te helpen met het besparen van energie. Met de zogeheten Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) kunnen inwoners de eerste (kleine) maatregelen nemen. Per huishouden is een bedrag van € 70,- beschikbaar. Huurders worden als eerste benaderd. Zij ontvangen deze week een brief van de gemeente Asten.

Lees meer
2021 in beeld

03 januari 2022

Van onze prestaties in 2021 maakten we een overzicht: '2021 in beeld'.

Lees verder
Prestatieafspraken Helmond

23 december 2021

Elk jaar maken we met de Helmondse woningcorporaties en huurbelangenorganisaties prestatieafspraken over de woonopgave in de sociale huursector. De prestatieafspraken voor het jaar 2022 zijn nu vastgesteld. De 35 afspraken zijn gericht op drie pijlers: betaalbaar en beschikbaar, duurzaamheid en inclusiviteit. In de afspraken staat onder andere dat voor 2021-2024 in totaal 1141 nieuwe woningen zijn gepland.

klik hier voor meer informatie