Woningzoekende

Samen zorgen we voor een fijne plek om te wonen in de gemeente Asten, Deurne, Someren, Helmond & Laarbeek.
1000 WoonST-woningen

27 februari 2024

In 2020 bundelden 13 woningcorporaties in Zuidoost Brabant en 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hun krachten. Samen maakten ze een plan voor de bouw van gestandaardiseerde sociale huurwoningen: WoonST. Doel: lagere bouwkosten en een sneller bouwproces. En dat is gelukt: onlangs werden de contracten voor de realisatie van de 1000ste WoonST-woning getekend! Een geweldige prestatie waar de samenwerkende partners enorm trots op zijn.

Lees verder
300 MuReNo woningen

27 februari 2024

De 300ste verduurzaamde woning in het MuReNo (mutatie, renovatie, onderhoud) project is een feit! Voordat de nieuwe bewoners hun intrek nemen, zorgen we ervoor dat de woningen klaar zijn voor de toekomst. Samen met Toevast, Van der Meijs, Caspar de Haan onderhoud & renovatie, E.T.B. Willem Bos, Kemkens en Solar Concept bouwen we aan een duurzame en comfortabele woonomgeving. Bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes!

Status: in uitvoering

Lees verder