Servicekosten

Huurt u een appartement of een ruimte in een gebouw met een gezamenlijke voorzieningen, dan betaalt u maandelijks een voorschot op de servicekosten. Elk jaar krijgt u vóór 1 juli een over­zicht waarin de werkelijke kosten en de door u betaalde voorschotten met elkaar zijn verrekend. Afhankelijk van de werkelijke kosten, wordt het voorschot naar boven of naar beneden aangepast. 

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn de kosten van de woning die de verhuurder bovenop de kale huurprijs berekent voor leveringen en diensten. Wanneer er in een gebouw gezamenlijke ruimten zijn zoals bijvoorbeeld een hal, galerij, kelder of garage, dan worden de kosten voor verlichting, schoonmaak en dergelijke,  éénmaal per jaar afgerekend met alle huurders die recht hebben op deze voorzieningen. De totale kosten worden gelijk verdeeld. 

Meer informatie

Op deze website kunt u als huurder inloggen. Naast uw persoonlijke gegeven kunt u er informatie inzien over uw contract én uw woning. Een specificatie van de servicekosten vindt u op inloggen.bergopwaarts.nl.

Wat er wordt bedoeld met bijvoorbeeld schoonmaakkosten of tuinonderhoud leest u in de toelichting op de verschillende onderdelen van de servicekosten. 

Vaste- en verrekenbare servicekosten

Bergopwaarts werkt met twee soorten servicekosten:

Vaste of vastgestelde servicekosten: 
de prijs hiervoor wordt vooraf bepaald, verrekening achteraf is niet nodig. Jaarlijks kunnen er prijsaanpassingen zijn (bijvoorbeeld de huur van een boiler).

Verrekenbare servicekosten: 
de prijs is afhankelijk van het werkelijke verbruik en kan pas definitief worden verrekend nadat de periode verstreken is (bijvoorbeeld bij energiekosten).

Voor het verwerken van de servicekosten worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze zijn voor gas en warmtelevering 2% van de kosten en voor de overige servicekosten 5% van de kosten.

Servicekosten en huurtoeslag

Subsidiabele servicekosten mag u meetellen bij uw huur in de berekening van de huurtoeslag. Veel servicekosten zijn subsidiabel, in bepaalde gevallen geldt een maximum. Meer informatie over de rekenhuur bij huurtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst/toeslagen.

Zo laag mogelijk

Bergopwaarts zet zich in om de servicekosten zo laag mogelijk te houden. Bij het afsluiten van contracten met aanbieders wordt gekeken naar de beste voorwaarden en de scherpste prijs.

De huidige energiecontracten lopen tot aan 1 januari 2023. Wij informeren u voor het einde van het jaar 2022 per brief wat de te verwachte verhogingen worden. 

Afrekening

In de afrekening, die u jaarlijks vóór 1 juli ontvangt, ziet u wat u aan voorschotten heeft betaald en hoe hoog de kosten daadwerkelijk zijn geweest. Wanneer u te veel heeft betaald, ontvangt u een bedrag terug. Heeft u te weinig betaald, verzoeken wij u dit verschil bij te betalen.

De servicekosten worden per kalenderjaar afgerekend. De aanpassing van het voorschot is per 1 juli, bij de jaarlijkse huurverhoging. Bent u het als huurder niet eens zijn met het voorschot? Vraagt u dan verhoging of verlaging aan.