Werken bij Bergopwaarts

Vacature Commissaris Financieel, bedrijfsvoering en control

Woningbouwvereniging Bergopwaarts beheert in de regio Deurne en Asten zo'n 5000 woningen. Bergopwaarts is een dynamische woningcorporatie die actief is binnen een sterk veranderende werkomgeving. Er werken 35 medewerkers, in een modern kantoor dat in het hart van ons werkgebied staat. Wij werken op een persoonlijke en betrokken manier graag samen met onze klant en met elkaar. De werksfeer is informeel en arbeidsomstandigheden zijn zeer goed.

Bergopwaarts blijft zich ontwikkelen om toonaangevend te blijven in kwalitatief goed wonen; werkt effectief en efficiënt; is proactief, ondernemend en flexibel; kan snel inspelen op ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden en is in staat deze daadwerkelijk te benutten. Bergopwaarts is in balans en staat te boek als integere teamspeler. Bergopwaarts is aanspreekbaar en is duidelijk in het verantwoorden naar de omgeving waarin we werken.

Als vereniging heeft Bergopwaarts een democratisch gekozen Ledenraad, een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. Elk van deze organen vervult, binnen Bergopwaarts, een autonome rol, controleert elkaar en legt verantwoording af.

Onze kerntaak is helder en vastgelegd in de wet. In het ondernemingsplan 2017 – 2020 “Bergopwaarts biedt ruimte”, gaat het er niet zozeer om wát we moeten doen, maar hóe we dat doen. We bouwen in de komende 4 jaren ruim 400 nieuwe woningen, blijven onze voorraad en dienstverlening vernieuwen en zetten vol in op duurzaamheid. De kernwaarden Samen, Persoonlijk en Betrokken vormen hiervoor de pijlers van waaruit gewerkt wordt. Zo maakt Bergopwaarts het verschil. De huurders staan centraal. Niet alleen de stenen maar vooral de mensen zijn belangrijk. Doordat onze focus verder reikt dan de kwaliteit van ons woningbezit, geven we invulling aan goed passend wonen.

Door het verstrijken van de maximale zittingsperiode, is Bergopwaarts op zoek naar een goed passende opvolger voor de positie van commissaris - Financieel, bedrijfsvoering en control.

Van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij/zij in staat is om het beleid en de algemene gang van zaken binnen de vereniging tijdig en op adequate wijze te controleren, te stimuleren en de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, in de voorbereiding en uitvoering van het beleid, met advies bij te staan.

Wij zijn op zoek naar een betrokken en gedreven, onafhankelijke toezichthouder, dagelijks actief op bestuursniveau, die zich naast de algemene taken van de Raad van Commissarissen, voornamelijk richt op het financiële en risicobeleid, de borging van het voortbestaan en de inzet van de organisatie ten behoeve van de kerntaken. Ruime ervaring, actuele kennis en het bewust zijn van de van kracht zijnde wet- en regelgeving ten aanzien van financiële- en risicorapportages, (vastgoed) investeringen, vermogenspositie, de jaarrekening, de begroting, informatiebeleid en automatisering zijn voor ons essentiële selectiecriteria. Affiniteit met de sociale volkshuisvesting is, in combinatie met een scherp analytisch en objectief oog voor onzorgvuldigheden, noodzakelijk voor het slagen binnen deze verantwoordelijke functie. Tevens dient een lid van de RvC te beschikken over ruim voldoende tijd om de functie kwalitatief goed uit te kunnen voeren. Voor de werkzaamheden ontvangen de leden van de Raad van Commissarissen jaarlijks een passende vergoeding.

De werving en selectie is in samenwerking met CBK werving & selectie. Geïnteresseerden, die zich herkennen in bovenstaand profiel, nodigen wij uit te reageren via www.cbk.org. Een Curriculum Vitae, voorzien van een motivatie, kunt u richten aan Ed Knoppert.

CBK werving & selectie
T.a.v. Ed Knoppert
Website: www.cbk.org
E-mail: info@cbk.org

Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Verificatie, na toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden, evenals een integriteitscreening maken deel uit van de selectieprocedure. Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties.

Wilt u een open sollicitatie sturen?

Woningbouwvereniging Bergopwaarts beheert in de regio Deurne en Asten zo'n 5000 woningen. Bergopwaarts is een dynamische woningcorporatie die actief is binnen een sterk veranderende werkomgeving.

Er werken ongeveer 35 medewerkers in een informele werksfeer, in een modern kantoor dat in het hart van ons werkgebied staat. Wij werken op een persoonlijke en betrokken manier graag samen met onze klant en met elkaar. De werksfeer en arbeidsomstandigheden zijn zeer goed.

Spreekt onze organisatie u aan? Stuur dan een open sollicitatie. Sluiten uw kennis, ervaring en opleiding aan bij eventuele mogelijkheden in de toekomst, dan bewaren wij deze zorgvuldig. Dat doen we voor een periode van een half jaar. Op het moment dat er een functie vrijkomt, kijken we eerst naar dit bestand van sollicitanten. Als uw achtergrond aansluit bij onze wensen en eisen, dan gaan we graag met u in gesprek.

Om een open sollicitatie te sturen vult u het formulier op deze website in.

Stage en afstuderen

Leren en ontwikkelen zijn erg belangrijk. Jongeren zijn de werknemers van de toekomst. Wij willen dan ook graag een steentje bijdragen. Daarom bieden wij meerdere stageplaatsen per jaar aan op verschillende afdelingen.

Wil jij graag een stage bij ons lopen of kunnen wij voor jouw afstuderen van betekenis zijn?  Stuur ons de volgende gegevens:

  • jouw motivatie om bij Bergopwaarts stage te willen lopen
  • je Curriculum Vitae
  • gegevens van je opleiding en leerjaar
  • gewenste stageperiode en duur van de stage
  • mogelijke onderwerpen voor je stage


Je kunt een aanvraag voor stage sturen naar PersoneelEnOrganisatie@bergopwaarts.nl. Wij zullen dan bekijken wat de mogelijkheden binnen Bergopwaarts zijn.

Bergopwaarts is als leerbedrijf officieel erkend door Stichting ECABO (kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven), voor economische-, administratieve-, ict- en veiligheidsberoepen.

Erkend Leerbedrijf234x60 V1