Missie en visie

Met onze missie en visie laten wij zien waar wij voor staan en wat onze identiteit en waarden zijn. Ze geven aan wat onze koers is voor de komende jaren en ze beschrijven de ideale situatie die we willen bereiken met deze koers. 

Ondernemingsplan 'Samen voor evenwichtige en duurzame wijken 2023 - 2027'

Missie
Onze missie bevat de kern van onze koers: ‘Samen voor evenwichtige en duurzame wijken. Want iedereen doet ertoe en heeft recht op een fijn thuis in een prettige omgeving’. Aan de basis van evenwichtige en duurzame wijken liggen leefbaarheid en duurzaamheid. 

Om onze doelen te bereiken is nauwe samenwerking cruciaal. Door samen te werken met maatschappelijke en zakelijke partners kunnen we meer efficiënte en effectieve oplossingen ontwikkelen, onze impact vergroten en onze rol in de samenleving versterken. 

Visie
Bergopwaarts is nauw verbonden met Deurne, Asten en de kerkdorpen. We bieden inwoners een thuis in eigen wijk. Vooral voor mensen die er niet in slagen zelf in die woonruimte te voorzien. We zoeken proactief naar oplossingen waar aanbod te kort schiet. We zijn er voor de bewoners van nu én voor de toekomstige generaties.

Fijn wonen is meer dan het huis alleen. We bieden een thuis in een wijk of buurt waar je je veilig voelt, waar je zorg kan ontvangen en waar de bewoners elkaar kennen. We streven hierbij naar gezonde en diverse wijken, waarin het eigen karakter omarmd wordt. Een thuis waar een bewoner wil en kan (blijven) wonen.

We werken hiervoor nauw samen met gemeenten, andere sociaal maatschappelijke partijen en marktpartijen en betrekken bewoners en woningzoekenden om oplossingen te vinden voor uitdagingen in de wijk op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Door het vastgoed, de huurklassen, leefbaarheidsinitiatieven met bewoners, de doelgroepen en de toewijzing op elkaar af te stemmen werken we aan deze wijken. Door naar de totale samenhang te kijken werken we aan evenwichtige en duurzame wijken. 

Ondernemingsplan ‘Samen voor evenwichtige en duurzame wijken’

De missie en visie van Bergopwaarts zijn uitgewerkt in het ondernemingsplan. Bij de totstandkoming van dit plan waren medewerkers en belanghouders intensief betrokken.