Jaarlijkse huuraanpassing

Jaarlijks voeren we per 1 juli een huuraanpassing door. Wij streven ernaar om de huren zo gematigd mogelijk te verhogen. Dit gaat in overleg met de Huurdersbelangenorganisatie De Peel. 

Elk jaar vóór 1 mei informeren we alle huurders per brief over de nieuwe huurprijs per 1 juli.

Sociale huurwoningen
De Rijksoverheid stelde vast dat er voor huurwoningen in de sociale huursector per 1 juli 2023 een maximale huurverhoging mag komen van 3,1%. In overleg met de HBO besloten we dat de sociale huur voor huurders van Bergopwaarts met maximaal 2,84% wordt verhoogd. Sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 300,- daar is de huurverhoging vastgesteld door de Rijksoverheid op € 25,-.

Huurverlaging
In 2023 geldt een nieuwe wet dat huurders met een laag inkomen een eenmalige huurverlaging krijgen. De belastingdienst geeft aan ons door of u recht heeft op deze huurverlaging. Komt u in aanmerking voor deze huurverlaging? U ontvangt van ons eind mei hierover bericht.  

Meer lezen over de huurverlaging en of u in aanmerking komt? Lees hier meer

Geliberaliseerde huurwoningen
Voor geliberaliseerde (vrije sector) huur is de verhoging door dRijksoverheid gekoppeld aan de loonontwikkeling en daarmee vastgesteld op 4,1%. 

Garages en parkeerplaatsen
Voor garages en parkeerplaatsen is de huurverhoging per 1 juli 2023 gelijk aan het inflatiepercentage te weten maximaal 3,1%.

Richtlijnen voor de jaarlijkse huurverhoging

Voor het bepalen van de huurverhoging voor sociale huurwoningen zijn een aantal zaken van invloed:

  • De inflatie: de gemiddelde loonstijging van het voorafgaande jaar wordt gehanteerd als basis van de huurverhoging.
  • Hoe ver wijkt de huurprijs af van de 'streefhuur'? 
    Het huurbeleid van Bergopwaarts is gebaseerd op vijf categorieën huurwoningen, elk met een 'streefhuur'. De streefhuren worden jaarlijks bepaald met de grenzen van de huurtoeslagwet als uitgangspunt. Bij de jaarlijkse huuraanpassing wordt de huur verhoogd in de richting van de streefhuur.
  • Onze streefhuur ligt tussen 60% en 90% van de maximaal redelijke huur volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS). De streefhuur is dus altijd lager dan de maximale huurprijs (100%) die wij zouden mogen vragen voor de woning.
  • Inkomen: Bergopwaarts past in 2023 geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Er kan wel sprake zijn van een huurverlaging.

Voor huurwoningen in de geliberaliseerde sector gelden afwijkende regels als het gaat om de jaarlijkse huuraanpassing. In het algemeen hanteren wij daar het inflatiepercentage. 

Vragen over de huurverhoging?

Heeft u vragen over uw huurverhoging? In de veel gestelde vragen over huurverhoging vindt u aanvullende informatie. Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neemt u dan contact met ons op, we helpen u graag verder.

Veel gestelde vragen over verhoging van de huur

Wat doet de huurcommissie?
Worden alle huren jaarlijks verhoogd?
Wat is de wettelijk toegestane huurverhoging?
Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
Ik ontvang huurtoeslag, moet ik de nieuwe huurprijs doorgeven?

Huurverlaging 2023

Lees hier meer over of u recht heeft op de éénmalige huurverlaging.