Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijks voeren we per 1 juli een huuraanpassing door. Wij streven ernaar om de huren zo gematigd mogelijk te verhogen. Dit gaat in overleg met de Huurdersbelangenorganisatie De Peel. 

Elk jaar vóór 1 mei informeren we alle huurders per brief over de nieuwe huurprijs per 1 juli. De minister stelde vast dat er voor huurwoningen in de sociale huursector per 1 juli 2022 een maximale huurverhoging mag komen van 2,3%. In overleg met de HBO besloten we dat de sociale huur voor huurders van Bergopwaarts met maximaal 0,5% wordt verhoogd. 

Voor geliberaliseerde (vrije sector) huur is de verhoging maximaal 3,3%. 

Voor garages en parkeerplaatsen is de huurverhoging per 1 juli 2022 gelijk aan het inflatiepercentage te weten maximaal 2,30%.

Richtlijnen voor de jaarlijkse huurverhoging

Voor het bepalen van de huurverhoging voor sociale huurwoningen zijn een aantal zaken van invloed:

  • De inflatie: de CPI (consumentenprijs index) wordt vaak gehanteerd als basis van de huurverhoging.
  • Hoe ver wijkt de huurprijs af van de 'streefhuur'? 
    Het huurbeleid van Bergopwaarts is gebaseerd op vijf categorieën huurwoningen, elk met een 'streefhuur'. De streefhuren worden jaarlijks bepaald met de grenzen van de huurtoeslagwet als uitgangspunt. Bij de jaarlijkse huuraanpassing wordt de huur verhoogd of verlaagd in de richting van de streefhuur.
  • Onze streefhuur ligt tussen 60% en 90% van de maximaal redelijke huur volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS). De streefhuur is dus altijd lager dan de maximale huurprijs (100%) die wij zouden mogen vragen voor de woning.
  • Inkomen: Bergopwaarts past in 2022 geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.


Voor huurwoningen in de geliberaliseerde sector gelden afwijkende regels als het gaat om de jaarlijkse huuraanpassing. In het algemeen hanteren wij daar het inflatiepercentage. 

Vragen over de huurverhoging?

Heeft u vragen over uw huurverhoging? In de veel gestelde vragen over huurverhoging vindt u aanvullende informatie. Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neemt u dan contact met ons op, we helpen u graag verder.

Veel gestelde vragen over verhoging van de huur

Wat doet de huurcommissie?
Worden alle huren jaarlijks verhoogd?
Wat is de wettelijk toegestane huurverhoging?
Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
Ik ontvang huurtoeslag, moet ik de nieuwe huurprijs doorgeven?