Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijks wordt er per 1 juli een huurverhoging (en soms een huurverlaging) toegepast. Dit gaat in overleg met de Huurdersbelangenorganisatie De Peel. Wij streven ernaar om de huren zo gematigd mogelijk te verhogen.

U wordt jaarlijks per brief tijdig geïnformeerd over de nieuwe huurprijs. De werkwijze voor de huurverhoging per 1 juli 2019 mét de percentages vindt u als bijlage bij deze brief én op de pagina Huuraanpassing 2019. Voor geliberaliseerde huur vindt u de toelichting op Huuraanpassing 2019 geliberaliseerde huur.

Richtlijnen voor de jaarlijkse huurverhoging

Voor het bepalen van de huurverhoging voor sociale huurwoningen zijn een aantal zaken van invloed:

  • De inflatie: de CPI (consumentenprijs index) wordt vaak gehanteerd als basis van de huurverhoging.
  • Hoe ver wijkt de huurprijs af van de 'streefhuur'? 
    Het huurbeleid van Bergopwaarts is gebaseerd op vier categorieën huurwoningen, elk met een 'streefhuur'. De streefhuren worden jaarlijks bepaald met de grenzen van de huurtoeslagwet als uitgangspunt. Bij de jaarlijkse huuraanpassing wordt de huur verhoogd of verlaagd in de richting van de streefhuur.
  • Onze streefhuur ligt tussen 60% en 90% van de maximaal redelijke huur volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS). De streefhuur is dus altijd lager dan de maximale huurprijs (100%) die wij zouden mogen vragen voor de woning.
  • Inkomen: Bergopwaarts past in 2019 geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.


Voor huurwoningen in de geliberaliseerde sector gelden afwijkende regels als het gaat om de jaarlijkse huuraanpassing. Daarvoor is voor Bergopwaarts over het algemeen het inflatiepercentage leidend.

Vragen over de huurverhoging?

Heeft u vragen over uw huurverhoging? In de veelgestelde vragen over huurverhoging vindt u aanvullende informatie. Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Neemt u dan contact met ons op, we helpen u graag verder.

Veel gestelde vragen over verhoging van de huur

Wat doet de huurcommissie?
Worden alle huren jaarlijks verhoogd?
Wat is de wettelijk toegestane huurverhoging?
Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
Ik ontvang huurtoeslag, moet ik de nieuwe huurprijs doorgeven?