Huurders Belangen Organisatie De Peel

Huurders voor huurders

Stichting HBO De Peel behartigt de belangen van huurders en woningzoekenden van Bergopwaarts. Zij vertegenwoordigen daarmee circa 4800 huurders. De HBO, wat staat voor Huurders Belangen Organisatie, richt zich op de volkshuisvesting in de ruimste zin van het woord.

Er vindt regelmatige overleg plaats met Bergopwaarts. Bijvoorbeeld over de huurverhoging.

HBO de Peel houdt wekelijks op donderdag van 10.00 - 12.00 een inloopspreekuur aan de Stijn Streuvelslaan 48a te Deurne.


Meer informatie over de HBO vindt u op de website: www.hbodepeel.nl