Niet tevreden? Laat ons het dan weten!

Bent u als huurder of woningzoekende niet tevreden over onze dienstverlening of over onze medewerkers? Laat het ons weten! Alleen als wij op de hoogte zijn van uw klacht, kunnen we samen naar een oplossing zoeken. U meldt de klacht altijd bij de betrokken medewerker. Afhankelijk van de aard van uw klacht, is ook het hoofd van de afdeling (teamleider) of de directeur bij de afhandeling van uw klacht betrokken. Ons doel is om er samen met u uit te komen. U ontvangt altijd een gemotiveerd schriftelijk antwoord op uw klacht.

De Regionale Geschillencommissie

Bent u ontevreden over de uitkomst? 

Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie.
Alle informatie over deze commissie en de manier waarop u uw geschil kunt voorleggen vindt u hier.

Regionale Geschillencommissie

 

Klachten voor de Huurcommissie

Bezwaren tegen de huurprijs, de huurverhoging, het onderhoud van uw woning of de hoogte van de servicekosten maakt u kenbaar bij de Huurcommissie. Dit is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder. Als u hieover een klacht of verzoekschrift wilt indienen, vraag dan een formulier op bij de Huurcommissie, bereikbaar via 0800 - 488 72 43, www.huurcommissie.nl of Postbus 16495, 2500 BL Den Haag.

Heeft u een reparatieverzoek?

Dat kan eenvoudig via onze website: Reparatieverzoek melden. Hier kunt u 24/7 een reparatieverzoek indienen. Of telefonisch via (0493) 327 327 tussen 9.00 uur en 10.00 uur. Is er sprake van een dringende technische storing die niet tot de volgende werkdag kan wachten? Bel direct onze servicelijn: (0493) 327 327, deze is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.

De klachtenprocedure verloopt als volgt:

  1. U geeft uw klacht/ongenoegen schriftelijk (per brief of via ons klachtenformulier) of mondeling door aan een van onze medewerkers. We proberen uw klacht binnen vier weken op te lossen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de afspraken en de oplossing. Als we meer dan vier weken nodig hebben voor een oplossing, dan laten we u dat op tijd weten.

  2. U kunt de klacht melden bij de HBO: https://www.hbodepeel.nl/

  3. Komen we er samen niet uit, dan kunt u schriftelijk (per brief of e-mail) een formele klacht indienen. Deze wordt behandeld door onze directeur-bestuurder. Binnen twee weken neemt hij een besluit en zullen we u hierover schriftelijk informeren.

  4. Blijft u ontevreden over onze werkwijze, dan kunt u de Regionale Geschillencommissie vragen uw klacht te behandelen.

  5. Bent u het niet eens met het besluit dat uw corporatie op advies van de Regionale Geschillencommissie neemt, dan heeft u nog de mogelijkheid om de kantonrechter in te schakelen.