Tevredenheidsonderzoek

Wij willen graag uw mening weten over onder andere de kwaliteit van uw woning en van uw buurt. Hiervoor kan het zijn dat wij u benaderen met een korte vragenlijst. Ook indien u laatst een reparatieverzoek bij Bergopwaarts indiende of bent verhuisd naar of uit een woning van Bergopwaarts, kunt u benaderd worden om een paar korte vragen te beantwoorden over de dienstverlening hiervan.

Dagelijks

Het onderzoek voeren wij dagelijks uit. Als in uw woning een aantal reparaties zijn uitgevoerd, kan het dus zijn dat u voor elke reparatie apart benaderd wordt om uw mening te geven over de dienstverlening ervan.

Inceptivize benadert u per e-mail of telefonisch 
Het onderzoek laten wij uitvoeren door Inceptivize. Zij stellen zich ook als zodanig voor, in opdracht van Bergopwaarts. U wordt per e-mail of telefonisch benaderd.

Beltijden
De beltijden zijn maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 21.15 uur. Op zaterdag is dit tussen 10.00 en 19.00 uur.

Waarom dit onderzoek 
Door het onderzoek krijgen wij tips en tops die wij inzetten om onze dienstverlening nog beter bij u te laten aansluiten. Hoe meer klanten de vragen beantwoorden, hoe betrouwbaarder de resultaten van het onderzoek zijn. De persoonlijke gegevens worden nooit doorgespeeld aan andere organisaties of personen!

Wij hopen dat u meewerkt aan dit onderzoek.

Aedes-benchmark

Een deel van de resultaten wordt gebruikt voor de Aedes-benchmark. Aedes is de landelijke branchevereniging van corporaties. Sinds 2014 doen bijna alle Nederlandse woningcorporaties jaarlijks mee aan dit onderzoek. Het onderzoek maakt duidelijk waar we staan ten opzichte van andere corporaties en wat we doen voor de samenleving. De Aedes-benchmark bestaat uit vijf onderwerpen, de zogeheten prestatievelden. Op www.aedes.nl leest u meer over de prestatievelden en de onderzochte onderdelen. Bekijk hier de resultaten van de Aedes-Benchmark 2023. 

Vragen
Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Jan Arts van Bergopwaarts via e-mailadres j.arts@bow.nl of via telefoonnummer (0493) 327 348.