Toelichting servicekosten

In de huuropbouw worden de servicekosten per component benoemd. Wat bedoelen we met schoonmaakkosten, tuinonderhoud en dergelijke. Op deze pagina vindt u een toelichting.

 • Schoonmaakkosten
  Het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes (bijv. lift, galerijen, garage ed.), het wassen van glas in deze ruimtes en onderhoud van gemeenschappelijke groenvoorziening (tuinonderhoud) is een verantwoordelijkheid van alle betrokken huurders gezamenlijk. In veel gevallen wordt dit uitbesteed en worden de kosten gelijk verdeeld over de woningen, ongeacht woonoppervlak van de woning en het aantal bewoners.

 • Gas, water en licht in gemeenschappelijke ruimtes 
  Waar sprake is van een specifieke gebruiker, betaalt deze gebruiker via een aparte meter. Overige kosten worden gelijk verdeeld in de jaarlijkse afrekening.
  Energiekosten voor verlichting van achterom paden komt voor rekening van Bergopwaarts. 

 • Individueel energie- en waterverbruik
  In de meeste gevallen hebben woningen een eigen water, elektriciteits- en gasmeter en kiest de bewoner zelf zijn leveranciers. In een aantal gevallen is warmtelervering per blok of per complex geregeld. In deze gevallen is er geen vrije leverancierskeuze. De opname van het eigen verbruik wordt via Bergopwaarts óf de aangestelde leverancier geregeld. De afrekening gebeurt door Bergopwaarts.

 • Tuinonderhoud
  Onderhoud van een gezamenlijke groenvoorziening, niet openbare tuin.

 • Signaallevering
  Diensten voor centrale opvang en doorlevering van een signaal voor radio, televisie, computer of andere elektronische apparatuur.

 • Huismeester
  Een huismeester zorgt voor toezicht, veiligheid en personele ondersteuning.

 • Telefoon lift
  Abonnement en verbruik van de noodtelefoon in de lift.

 • Gemeenschappelijke voorzieningen
  Dit is bijvoorbeeld een gemeubileerde gemeenschappelijke ruimte. De rente en afschrijving over de inboedel wordt afgerekend.

 • Inboedelverzekering
  Een inboedelverzekering m.b.t. de hierboven genoemde inboedel.

 • Afvalstofheffing en belastingen
  Dit heeft betrekking op het ledigen van containers en eventuele gemeentelijke belastingen. Dit zijn gebruikers gerelateerde kosten die bij Bergopwaarts in rekening worden gebracht.

Opties

Meer informatie

Op deze website kunt u als huurder inloggen. Naast uw persoonlijke gegeven kunt u er informatie inzien over uw contract én uw woning. Een specificatie van de servicekosten vindt u op inloggen.bergopwaarts.nl.