Overlast melden

Lees voor dat u een overlastsituatie meld bij Bergopwaarts de informatie over overlast door, op deze pagina leest u welke stappen u zelf kunt ondernemen om overlast te beperken. Deze informatie vindt u op de pagina Leefbaarheid.

Overlast?

Schakel Buurtbemiddeling of wijkbeheer in om een oplossing te vinden voor uw situatie.

Overlast melden

Uw gegevens
Van wie ervaart u overlast?
Wanneer had u last van de overlast?
Heeft u de overlast met de veroorzaker van de overlast besproken?


Wat heeft u nog meer gedaan om het overlastprobleem op te lossen?
Als deze overlast voorgelegd zou worden voor de kantonrechter, bent u dan bereid te getuigen?