Aanvraag binnenonderhoud

U kunt een aanvraag doen voor onderdelen die de minimale leeftijd hebben bereikt die tussen haakjes wordt genoemd. Uw aanvraag wordt gestuurd naar de medewerkers van de afdeling Vastgoed, van hen ontvangt u binnen twee weken een reactie of  de bouwdelen voor vervanging in aanmerking komen. 

Binnendeuren

Op onderstaande afbeelding kunt u het verschil zien tussen stompe en opdek binnendeuren.

Naast de minimale levensduur zijn er nog enkele voorwaarden waaraan u dient te voldoen:

  • De woning dient bewoond te zijn zoals het een goed huurder betaamt.
  • Er dient geen sprake te zijn van betalingsachterstand bij Bergopwaarts.
  • Vervanging van de onderdelen is op basis van de standaardinrichting zoals deze is overeengekomen op de ingangsdatum van de huurovereenkomst.
  • Bergopwaarts voert geen onderhoud uit aan woningen die aangemerkt zijn als woningen die in de toekomst een andere bestemming krijgen. In dergelijke situaties wordt per situatie beoordeeld wat mogelijk is (maatwerk).
  • De uitvoeringstermijn dient binnen één jaar te zijn vanaf het moment dat aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Er wordt geen ongeriefvergoeding beschikbaar gesteld.

Wachttijd

Door drukte bij de aannemers zal het na aanvraag van onderhoud aan uw woning nog 2 tot 3 maanden duren voor dat het onderhoud uitgevoerd gaat worden. 

Onderhoud voor binnen aanvragen

Uw gegevens
Voor welke onderdelen wilt u onderhoud aanvragen?


Foto's van de huidige situatie
Wenst u uitbreiding ten opzichte van de standaardsituatie?


Opmerkingen of gegevens van de contactpersoon (indien van toepassing)

Vragen?

Vermeld uw vraag bij opmerkingen in het formulier of neem contact op met onze medewerkers, we helpen u graag verder.