Aanvraag woningverbetering

U kunt Bergopwaarts verzoeken om tegen huurverhoging verbeteringen in uw woning te laten aanbrengen. Afhankelijk van de werkzaamheden wordt de huurverhoging bepaald. Na het afronden van de werkzaamheden behoort het onderdeel standaard bij de woning en blijft Bergopwaarts eigenaar wanneer u de woning verlaat. De verbetering en de daarbij behorende huurverhoging is tevens onderhevig aan de jaarlijks wettelijke huurverhoging.

Met onderstaande formulier kunt u uw aanvraag voor woningverbetering naar Bergopwaarts sturen. Na ontvangst van uw aanvraag neemt een aannemer contact met u op om de situatie bij u thuis te bekijken.

Wordt uw verzoek ingewilligd, dan wordt uw huur opnieuw berekend. U ontvangt dan een akkoordverklaring met de nieuwe huurprijs. Deze moet u voor akkoord tekenen en aan ons terugsturen. Bent u het niet eens met de nieuwe huurprijs, dan stopt de procedure.

Aanvraag woningverbetering