Huur opzeggen

U bepaalt zelf per welke datum u de huur opzegt. Wel dient u rekening te houden met de minimale opzegtermijn. Deze is standaard één maand. Opzeggen kan op iedere werkdag van de maand. Zegt u de huur op op een zaterdag, zondag of tijdens feestdagen? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als datum van de huuropzegging  De dag van huurbeëindiging is de laatste dag dat u huur verschuldigd bent. Deze huuropzegging is onherroepelijk en kunt u niet meer wijzigen of intrekken.

Huur opzeggen

Gegevens van de huurder(s)


Staat het contract op meerdere namen, vul dan hier de gegevens van de overige huurders in


Zegt hierbij de huurovereenkomst op voor de woning
Indien u een garage of parkeerplaats huurt, dan zegt u hierbij ook de huur van de garage of parkeerplaats op per de zelfde datum.
Toekomstig adres/correspondentatieadres
Bergopwaarts stuurt de bevestiging van de huuropzegging via e-mail naar u toe, tenzij u aangeeft deze per post te willen ontvangen.


Mogen wij uw contactgegeven geven aan de nieuwe huurder? Hij/zij neemt contact met u op om de woning te bekijken en/of maakt afspraken met u over eventuele overnames.


Ingevuld

Huur opzeggen

Voordat u uw huidige woning kunt verlaten, dient er nog een aantal zaken geregeld te worden. Meer informatie leest u in de folder Verhuizen.

Overname door de nieuwe huurder

Samen met de nieuwe huurder kunt u afspraken maken over de overname van roerende goederen. Deze afspraken legt u vast in het formulier voor overname.