Huur opzeggen na overlijden

U bepaalt zelf per welke datum u de huur opzegt. Wel dient u rekening te houden met de minimale opzegtermijn. Deze is één maand, tenzij in uw huurovereenkomst anders is overeengekomen.  Opzeggen kan op ieder moment van de maand, met uitzondering van zaterdagen, zon- en feestdagen. De dag van huurbeëindiging is de datum waarop u de sleutels inlevert en de laatste dag dat u huur verschuldigd bent. Deze huuropzegging is onherroepelijk en kunt u niet meer wijzigen of intrekken.

Tip: Vul dit formulier in op een tablet of smartphone. Dan kunt u van de benodigde bijlagen direct een foto maken en meesturen.

Huur opzeggen na overlijden

Gegevens overleden huurder
Contactpersoon nabestaanden/erven
Indien de huurder een garage of parkeerplaats huurt, dan zegt u hierbij ook de huur van de garage of parkeerplaats op per de zelfde datum.
Bergopwaarts stuurt de bevestiging van de huuropzegging via e-mail naar u toe, tenzij u aangeeft deze per post te willen ontvangen.


Bijlagen
Mogen wij uw contactgegeven geven aan de kandidaat huurder zodat hij/zij de woning kan bekijken en met u afspraken kan maken over eventuele overnames?


Ondertekening

Huur opzeggen

Voordat u uw huidige woning kunt verlaten, dient er nog een aantal zaken geregeld te worden. Meer informatie leest u in de folder Verhuizen.

Overname door de nieuwe huurder

Samen met de nieuwe huurder kunt u afspraken maken over de overname van roerende goederen. Deze afspraken legt u vast in het formulier voor overname.