Gedeeltelijke huuropzegging

Een gedeeltelijke huuropzegging betekent dat slechts een van beide huurders de huur beëndigd. De woning blijft dus bewoond door de andere huurder. Deze vorm van huuropzegging komt vaak voor bij een relatieverbreking of echtscheiding. 
Het formulier moet worden ingevuld door de huurder die de huurovereenkomst wil beëindigen en door de huurder die de huurovereenkomst wil voortzetten.

Rechten en plichten

Met het insturen van het dit formulier stemmen beide huurders in met de huuropzegging van de medehuurder en verklaart de huurder die de huurovereenkomst wil voortzetten alle rechten en plichten van de huurovereenkomst over te nemen.

Tip: Vul dit formulier in op een tablet of smartphone. Dan kunt u van de benodigde bijlagen direct een foto maken en meesturen.

Gedeeltelijke huuropzegging - opzeggen medehuurderschap

Gegevens vertrekkende huurder


Zegt hierbij de huurovereenkomst op voor de woning
Nieuw adres/correspondentieadres
Huurder die de huurovereenkomst wil voortzetten


Bij het wijzigen van de huurovereenkomst bent u verplicht ons te machtigen om uw huur elke maand automatisch via uw bank- of girorekening te innen.
Bergopwaarts stuurt de bevestiging van de huuropzegging via e-mail naar u toe, tenzij u aangeeft deze per post te willen ontvangen.


Ingevuld