Flora en fauna onderzoek bij renovaties

Wanneer Bergopwaarts werkzaamheden aan gevels en daken wil gaan uitvoeren, dan moet er rekening gehouden worden met de leefomgeving van vogels, vleermuizen en planten. De onderzoeken, inventarisatie en advisering daarvoor worden al jaren uitgevoerd door M&A Omgeving uit Helenaveen. Eigenaar Wil van Aerle: ‘Een nestelende beschermde vogel of vleermuis kan van invloed zijn om een planning noodgedwongen aan te moeten passen.’

Multidisciplinair

Ruim 14 jaar geleden verhuisde de van oorsprong Helmonder Wil met zijn gezin en bedrijf naar de huidige, prachtige locatie aan een van de kenmerkende vaarten in het peeldorp: ‘Vanaf de start in 1996 hebben we altijd veel werk gehad, maar zijn bewust klein gebleven. Ik houd van korte lijntjes en een grote slagvaardigheid. We hebben alle disciplines in huis rondom milieu, ruimtelijke ordening en bouwen. Ook op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, bestemmingsplannen en waterinfiltratie. En dus flora en fauna. Daarvoor zijn mijn medewerkers en ik multifunctioneel opgeleid. Dus klanten hebben met ons één aanspreekpunt. We zijn deskundig en recht door zee, dat spreekt aan.’

Vogels, vleermuizen en planten

Bergopwaarts wil vertragingen in renovatie zoveel mogelijk voorkomen. Daarom zijn de inventarisaties rondom flora en fauna vooraf door M&A zo belangrijk: ‘Treffen we bij daken bijvoorbeeld vleermuizen aan, dan gaan we proberen te achterhalen wat voor soort het is. Een winter verblijvende of permanente soort die er het gehele jaar rond zit. In dat laatste geval moet je ze echt gaan vangen. Is het een winter verblijvende soort, dan kun je pas na de winter, als ze zijn uitgevlogen, gaan plannen. We doen daarnaast ook altijd onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde plantensoorten. Daar is echter bij woningen zelden sprake van.’ Maatregelen Als er bij het inventariseren iets wordt aangetroffen, moeten er maatregelen worden genomen. Dat kan bestaan uit het creëren van een vervangende broedplaats en/of verblijfplaats voor vogels en vleermuizen. Zoals nestkasten op bomen of aan andere gevels.

Op palen in de tuin.

Verder betekent dit dat in de projectplannen van Bergopwaarts ook nieuwe broed- en verblijfsvoorzieningen moeten worden opgenomen. Zodat de dieren na uitvoering van werkzaamheden weer terug kunnen keren naar hun vertrouwde plekken. Gierzwaluwen bijvoorbeeld komen altijd terug op het oude nest. Bijna blindelings vliegen ze erin, nadat ze de winter elders hebben doorgebracht.

Overige werkzaamheden

M&A adviseert Bergopwaarts ook al jarenlang op het gebied van asbest. Zodra bekend is dat een woning van huurder verwisselt, gaan ze het liefst zo vroeg mogelijk inventariseren of er asbest aangetroffen wordt. En brengen advies uit hoe dat voor de betreffende woning moet worden aangepakt: ‘Hoe eerder we starten met het onderzoek, hoe beter. De woning kan ten slotte pas weer verhuurd worden als die asbestveilig is. Daarnaast doen we ook heel af en toe bodemonderzoeken voor Bergopwaarts. Dat gaat dan om incidentele gevallen, waar mensen bijvoorbeeld bij het werken in de tuin iets hebben aangetroffen. Gelukkig is onze hulp daarvoor vrijwel nooit nodig.’

Eigenaar Wil van Aerle: ‘Een nestelende beschermde vogel of vleermuis kan van invloed zijn om een planning noodgedwongen aan te moeten passen.’


Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief jan. 2020. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.