Check-up brandveiligheid in alle woongebouwen

In december werden we opgeschrikt door een brand in een appartement aan de Waal in Deurne. De brandweer bracht enkele bewoners zelfs via de balkons in veiligheid. Een angstige situatie voor de bewoners, natuurlijk. Dat willen we in de toekomst liever voorkomen. Daarom startte Raymond Tacke, huismeester, begin dit jaar met het proactief bezoeken van onze woongebouwen.

“Er staan vaak dozen voor oud papier en ook andere brandbare spullen in alle hoeken en gaten in de gebouwen”, vertelt Raymond. “Gevaarlijk, want als die spullen vlam vatten kan een vuurtje zich snel verspreiden.” En als er dan eenmaal brand is, is het belangrijk te kunnen vluchten, te kunnen blussen en de hulpdiensten toegang te verlenen. Raymond inventariseert het komende halfjaar of de vluchtwegen vrij zijn, of er geen afval staat, of branddeuren gesloten blijven. Niet onbelangrijk, hij controleert ook de brandblussers. “Ik breng in kaart waar de risico’s zijn. Als het nodig is, schrijft Bergopwaarts huurders aan, waarna ik na een tijdje ga kijken of de risico’s zijn weggenomen.” Een goede zaak, vinden we bij Bergopwaarts. Brandveiligheid is een zaak van ons allemaal, ook van de bewoners zelf.


Dit artikel is onderdeel van de nieuwsbrief maart 2019. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.