Mooie resultaten Aedes-benchmark 2023

Elk jaar doen we mee met de Aedes-benchmark. De benchmark maakt prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties. De benchmark is bedoeld om van elkaar te leren.

Wat betekenen de scores?

A= bovengemiddeld
B= gemiddeld
C= onder het gemiddelde

Hoe doet Bergopwaarts het vergeleken met andere corporaties?

De benchmark bestaat uit vijf prestatievelden. Op www.aedes.nl leest u meer over de prestatievelden en de onderzochte onderdelen.

De resultaten op de prestatievelden voor Bergopwaarts zijn:

  • huurdersoordeel

A

  • onderhoud & verbetering

C

  • duurzaamheid

B

  • bedrijfslasten

A

  • beschikbaarheid & betaalbaarheid

*

* Aan dit prestatieveld wordt geen letter toegekend.

Hoge score huurderstevredenheid
Wij ontvingen van onze huurders gemiddeld een hoog cijfer voor de dienstverlening bij het betrekken en verlaten van een woning en bij reparatieverzoeken. In vergelijking met vorig jaar ligt de tevredenheid bij reparatieverzoeken en nieuwe huurders gemiddeld zelfs iets hoger. De volgende gemiddelde rapportcijfers zijn gegeven voor:

 

Bergopwaarts 

Landelijk gemiddelde 

  • Huurders met een reparatieverzoek

  8,5

  7,7

  • Nieuwe huurders

  8,6

  7,7

  • Vertrokken huurders

  8,2

  7,4

Wij scoren duidelijk beter dan het landelijk gemiddelde.

Een resultaat om trots op te zijn. Wij bedanken alle huurders voor hun deelname aan het onderzoek. En uiteraard leunen we niet achterover. We blijven verbeteren en horen het graag als iets niet goed gaat.

Gemiddeld energieverbruik van onze woningen neemt verder af

We blijven veel investeren in onderhoud en verduurzaming van onze woningen. Afgelopen jaar hebben we hieraan gemiddeld meer geld uitgegeven in vergelijking met andere corporaties. 

Onze huurders geven gemiddeld een 7,3 voor de woningkwaliteit. Dit is gelijk gebleven ten opzichte van de vorige meting. Landelijk geven huurders gemiddeld een 6,9 voor woningkwaliteit.

Onze woningen stoten in vergelijking met andere corporaties relatief weinig CO2 uit. We scoren hierop bovengemiddeld. Het energielabel van onze woningen is gemiddeld B.

De komende jaren blijft onze aandacht uitgaan naar het verder verduurzamen van onze woningen met maximaal isoleren.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid bovengemiddeld

Onze sociale voorraad groeide met 1,8%. Landelijk is dit percentage slechts 0,3.

We verhuren 96% van alle vrijkomende woningen met een huur tot maximaal de aftoppingsgrens van € 693,60.

De gemiddelde huurprijs van onze woningen is 1,2% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Landelijk steeg de huurprijs gemiddeld met 2,9%. We brengen gemiddeld 61% van de totale huurprijs in rekening bij onze huurders.

Landelijke uitkomsten

Op deze afbeelding staan de landelijke resultaten én de resultaten van Bergopwaarts.

Meer informatie over de resultaten leest u op www.aedes.nl