Samen ruimte benutten en oplossingen bedenken (Samen)

Samen staan we sterker dan alleen. Om ‘samen’ een kans te geven, is voldoende ruimte bieden essentieel. Bergopwaarts heeft in deze co-creatie tussen bewoners, stakeholders, collega-corporaties, leveranciers en medewerkers een voortrekkersrol. Onze medewerkers zijn altijd aanspreekbaar en nemen het voortouw in gesprekken over meer wooncomfort én een betere leefomgeving.

Open dialoog

In een open dialoog wisselen we onderling ideeën en kennis uit. Vanuit een nieuwsgierige houding luisteren we aandachtig. Door ons in te leven, geven we de bewoner het gevoel dat we betrokken zijn bij zijn persoonlijke wensen en ideeën voor de toekomst. Zelf krijgen we door deze wisselwerking een goed beeld van wat er leeft binnen een buurt, wijk of appartementencomplex.

Inlevingsvermogen

Het is de kunst om daar vervolgens met passende, persoonlijke oplossingen op in te spelen. De ‘aard van het beestje’ is bij alle bewoners verschillend. Bewoners met groene vingers of ‘twee rechterhanden’ zijn in staat om veel zelf op te lossen. Het vraagt een sterk staaltje inlevingsvermogen om met deze diversiteit rekening te houden. 

Woning Futurum

Voor betutteling is géén ruimte. Bergopwaarts neemt iedereen serieus en biedt de bewoner ruimte voor eigen initiatieven of ideeën. Ook zelf ontplooien we nieuwe initiatieven. ´Woning Futurum´ - dat we samen met partners realiseren - is hiervan een sprekend voorbeeld.  Het huis wordt van alle gemakken (o.a. smart homes) voorzien en dient zo als een soort proeftuin. Vanuit het perspectief van de bewoners ervaren we zo welke voorzieningen wel of niet bijdragen aan een groter wooncomfort.