Belangrijke punten bij woningtoewijzing

U huurt al een woning van ons  
Wij raden u aan om de huur van de woning die u nu nog huurt, zo spoedig mogelijk op te zeggen! Dit kan heel eenvoudig via onze website: Opzeggen huur. 

Houd er rekening mee dat u in verband met een opzegtermijn van één maand, dat u in de maand van de opzegging zowel de oude als de nieuwe huur moet betalen. U bent dus twee maanden huur verschuldigd. Dit geldt natuurlijk ook als u een woning van een andere verhuurder heeft. 

Huurbetaling
De meest veilige en makkelijkste manier om de huur te betalen is via automatische incasso. U tekent hiervoor een formulier wat bij de huurovereenkomst zit. Uw huur wordt dan automatisch via uw bank- of girorekening afgeschreven. Op deze manier betaalt u de huur altijd op tijd.   

De huur schrijven wij de eerste dag van elke maand af. De eerste huur wordt binnen 7 dagen automatisch van uw rekening afgeschreven. Bent u het niet eens met een afschrijving? U kunt binnen 8 weken altijd het bedrag terug laten boeken naar uw rekening. 

Overname 
U krijgt de gelegenheid om eventuele overnames te regelen met de vertrekkende huurder. Ook als de woning al leeg staat. Met een overnameverklaring worden de overnames bevestigd 

Eindinspectie 

Onze wooncoach bekijkt en inspecteert de woning op het einde van de huurperiode van de vertrekkende huurders. Dit heet de eindinspectie. We kijken dan of er gebreken zijn. Bij de eindinspectie dient de woning te worden opgeleverd volgens de richtlijnen die Bergopwaarts stelde.  

 Voor u is het van belang om bij deze eindinspectie aanwezig te zijn. De afspraak hiervoor is al door ons gemaakt met de vertrekkende bewoners. Tijdens het aanbiedingsgesprek hoort u wanneer de eindinspectie plaatsvindt.  

Als u de woning vóór de officiële ingangsdatum kunt en wilt gaan bewonen, kan de afspraak in overleg met de vertrekkende huurder, Bergopwaarts en u worden vervroegd. In geen geval kunt u zónder huurovereenkomst al in de woning gaan wonen. 

Aan het einde van de inspectie levert de vertrekkende huurder de sleutels in en krijgt u de sleutels uitgereikt. 

Tekenen van de huurovereenkomst
Het huurcontract wordt digitaal naar u toegestuurd. Het huurcontract moet vóór de eindinspectie getekend zijn. Doe dit dus op tijd. Het ondertekenen gaat ook digitaal. 

Mutatiekeuring 

Na het uitreiken van de sleutels vindt er mutatieonderhoud plaats. De aannemer, elektricien en loodgieter maken hiervoor binnen twee weken met u een afspraak. Tijdens dit onderhoud verwisselen we ook de sloten.  

Huurtoeslag 

Afhankelijk van de hoogte van de huurprijs, uw inkomen, vermogen en gezinssamenstelling komt u in aanmerking voor huurtoeslag. Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken. Ga hiervoor naar www.toeslagen.nl. Dan ziet u meteen of u recht heeft op huurtoeslag. Ook kunt u daar huurtoeslag aanvragen met uw DigiD. Voor meer informatie neem contact op met de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.  

Inschrijven gemeente 
Geef uw verhuizing zo snel mogelijk door aan de gemeente. Dit voorkomt dat u huurtoeslag misloopt.  

Nutsvoorzieningen 

Het gas, water en licht wordt niet afgesloten. Na het overhandigen van de sleutels kunt u direct gebruik maken van deze voorzieningen. Wel moet u zich binnen 10 dagen na contractondertekening bij de energiebedrijven van uw keuze aanmelden. Voor het water is de leverancier altijd Brabant Water 

De Wooncoach neemt de standen tijdens de eindinspectie op zodat zowel de oude als de nieuwe bewoner zich met dezelfde standen kunnen af- en aanmelden. Deze standen worden genoteerd op het opnamerapport. 

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) 

Mocht u van plan zijn om onroerende veranderingen in of buiten de woning aan te brengen, dat dient u schriftelijk aan te vragen. Dit kan met het ZAV-aanvraagformulier in onze folder Klussen. 

BergOpBox reserveren 
U kunt als huurder gratis gebruik maken van de BergOpBox. Een handige aanhangwagen voor het veilig en gemakkelijk vervoeren van uw spullen. Vul het formulier op onze website in als u gebruik wil maken van deze service.  

Opties