Belangrijke punten bij woningtoewijzing Wooniezie

Indien u al een woning (van ons) huurt
Door de opzegtermijn van één volle kalendermaand, is het vaak zo dat in de maand van opzegging, u zowel de oude als de nieuwe woning van ons huurt. U bent over die maand dan ook twee huren verschuldigd. Zeg de huur van uw huidige woning dan ook zo spoedig mogelijk op! Dit geldt natuurlijk ook als u een woning huurt van een andere verhuurder.
Huuropzegging bij Bergopwaarts

Huurbetaling
Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst bent u verplicht ons te machtigen om uw huur elke maand automatisch via uw bank- of girorekening te innen. Dit is de makkelijkste manier om ervoor te zorgen dat u de juiste huur op tijd betaalt en veilig. U hoeft niet op te letten dat u op tijd betaalt en wij zorgen ervoor dat het juiste bedrag wordt afgeschreven. Ook wanneer de huur wordt verhoogd. Het is wel belangrijk dat er, op het moment dat de huur van uw rekening wordt afgeschreven, voldoende saldo op uw rekening staat. Bent u het niet eens met een afschrijving dan kunt u binnen 8 weken zonder opgaaf van reden het bedrag laten terugboeken naar uw rekening. Bij de ondertekening van de huurovereenkomst vragen wij u het formulier doorlopende machtiging in te vullen en te ondertekenen.

De beginnota wordt binnen 7 dagen automatisch van uw rekening afgeschreven.

Bezichtigen woning
U krijgt natuurlijk de gelegenheid om de woning te bezichtigen voor dat u deze definitief accepteert. We bespreken met u hoe u dit doet.

Tekenen van de huurovereenkomst
De huurovereenkomst wordt vooraf door alle aanvragers digitaal ondertekend. 

Sleuteloverdracht
De sleuteloverdracht vindt plaats in de woning. Tijdens het intakegesprek hoort u wanneer deze gepland staat.

Huurtoeslag
Als u in verhouding tot uw inkomen teveel geld kwijt bent aan huur, kunt u een toeslag van de Belastingdienst krijgen, de huurtoeslag. De huurtoeslagregeling is gekoppeld aan de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op uw persoonlijke situatie, uw woning en uw financiële situatie.

Huurtoeslag vraagt u rechtstreeks aan bij de Belastingdienst, website Belastingdienst/Toeslagen. Maak een proefberekening om te zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Voor meer informatie neemt  u contact op met de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Nutsvoorzieningen
Het gas, water en licht wordt niet afgesloten. Wanneer u de sleutels overhandigd krijgt, kunt u dus direct gebruik maken van deze voorzieningen. Om afsluiting te voorkomen dient u zich binnen 10 dagen na
contractondertekening bij de energiebedrijven van uw keuze aan te melden. Voor het water is de leverancier altijd Brabant Water.

Internetaansluiting
De opzichter Woningbeheer neemt de standen tijdens de eindinspectie op zodat
zowel de oude als de nieuwe bewoner zich met dezelfde standen kunnen af- en
aanmelden. Deze standen worden genoteerd op het opnamerapport.

Water en elektra
Water en elektra zijn standaard aangesloten in de woning. Bij de sleuteloverdracht worden de meterstanden genoteerd. U sluit zelf een leveringscontract met de leverancier naar keuze af. 

BergOpBox reserveren
U kunt als huurder gratis gebruik maken van de BergOpBox. Dit is een aanhangwagen voor het veilig en gemakkelijk vervoeren van uw spullen. De voorwaarden leest u op onze website (bergopwaarts.nl/huurder/aanvullende diensten). Via het formulier op deze pagina geeft u door dat u gebruik wilt maken van deze service.

Uitschrijving woningzoekende
Als u de woning accepteert, wordt u automatisch uitgeschreven bij Wooniezie. Indien u in de toekomst een woning zoekt, schrijft u zich opnieuw in als woningzoekende.

Acceptatie
Direct na afloop van het intakegesprek geeft u aan of u de aangeboden woning accepteert. Dit doet u via inloggen.bergopwaarts.nl. Hier geeft u aan of u de woning gaat huren of dat u niet op het aanbod ingaat. Doet u dit niet binnen 1 werkdag, dan gaan wij ervan uit dat u de woning niet gaat huren. Wij gaan dan verder met een nieuwe kandidaat voor deze woning.

 

 

Opties