Betrokkenheid als grondhouding (Betrokken)

Betrokken zijn, voelt als een natuurlijke grondhouding. In alle contacten die we aangaan en onderhouden, willen we betrokken zijn. Zowel in de omgang met bewoners als in de samenwerking met collega’s en leveranciers. Betrokkenheid heeft ook betrekking op onze gezamenlijke, toekomstige ambities. Daarbij richt onze focus zich niet alleen op meer wooncomfort voor huidige en toekomstige huurders. We voelen ons ook verantwoordelijk voor wijkverbetering en leefbaarheid.  

Nieuwe ideeën en initiatieven

Veranderende woonwensen doen een beroep op onze creativiteit. Pasklare oplossingen liggen zelden voor de hand. Het is de kunst om buiten uitgestippelde kaders creatief te denken en te acteren. Betrokkenheid is daarvoor een cruciale inspiratiebron. Voor de medewerkers van Bergopwaarts is zaak om te weten voor wie ze klaarstaan. In deze wisselwerking bieden nieuwe ideeën ruimte en brengen baanbrekende initiatieven leven in de brouwerij.

Inlevingsvermogen en affiniteit

Inlevingsvermogen en affiniteit zorgen voor vernieuwende inzichten in mensen en hun gedrag. In deze kennis schuilt een gemeenschappelijke oplossing voor de toekomst.  Onverwachte situaties of calamiteiten vragen om een gezonde dosis ‘out-of-the-box denken’. Het getuigt van lef om bewoners een tweede kans te geven. We gooien de deur niet dicht bij huurachterstand, schulden maar laten de deur op een kier staan. Om openingen te creëren, is een soepele rolverdeling met ketenpartners cruciaal.