P E R S B E R I C H T woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Goed Wonen Gemert, Helpt Elkander, Sint Trudo, ‘thuis, Volksbelang, woCom, Woningbelang, Woonbedrijf, Wooninc., Woonpartners en De Zaligheden

Eindhoven, 14 maart 2018

Manifest ‘Toekomstvast Wonen’ gepresenteerd

Woningcorporaties MRE willen samen vraagstukken over wonen in de toekomst aanpakken

De dertien woningcorporaties in de Metropoolregio Eindhoven (MRE), hebben samen de toekomst verkend en de belangrijkste thema’s voor het wonen in deze regio benoemd. Dit is opgetekend in het manifest ‘Toekomstvast Wonen’ en dat is vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen uitgereikt aan alle fracties van de partijen in 21 gemeenten van de MRE. Het is een oproep om tijdens de komende coalitiebesprekingen de vraagstukken, aangedragen in het manifest, aandacht te geven in het coalitie- en collegeakkoord en daarna met de corporaties het gesprek aan te gaan.

De gezamenlijke woningcorporaties bezitten samen 100.000 huurwoningen en bieden circa 250.000 inwoners van MRE een betaalbaar huis. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, want wonen is meer dan een dak boven het hoofd. Het gaat ook om leefbare wijken, toegang tot voorzieningen en zorg. Complexe vraagstukken die de woningcorporaties niet alleen kunnen aanpakken. Dat willen we graag doen met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere samenwerkingspartners. Ingrid de Boer, namens de woningcorporaties, blikt vooruit: “We kijken over gemeentegrenzen heen en willen de komende jaren samen de nodige stappen gaan zetten, waarbij de inwoners natuurlijk centraal staan. Alleen door een intensieve samenwerking met gemeenten en andere partijen maken we het mogelijk dat onze klanten in de toekomst prettig en betaalbaar in onze regio kunnen blijven wonen.”

Om de dialoog op te starten hebben de woningcorporaties drie thema’s gekozen die cruciaal zijn. Elk thema heeft eigen dilemma’s en uitdagingen;

  1. Werken aan inclusieve samenleving. De tweedeling in de samenleving is de afgelopen jaren toegenomen. De corporaties willen die tweedeling zoveel mogelijk tegengaan. Dat kan door actief samen te werken met gemeenten en welzijnsorganisaties om diversiteit in wijken te stimuleren en eenzijdige wijken te voorkomen.
  2. Realiseren van voldoende betaalbare woningen. De corporaties blijven werk maken van een betaalbaar woningaanbod, gericht op het toekomstige vraag. Ze blijven zoeken naar flexibele en passende woonoplossingen. Om dat waar te kunnen maken vragen we aan de gemeenten om bijvoorbeeld belemmeringen weg te halen en voldoende bouwgrond aan te bieden met realistische grondprijzen.
  3. Verduurzamen van de gebouwde omgevin De woningcorporaties gaan regionaal nog intensiever samenwerken op het gebied van verduurzaming om samen een groter effect te bereiken. We gaan hard werken om de doelstelling van CO2-neutraal wonen in 2050 te halen en zo snel mogelijk de woningen van het gas te krijgen. Bijvoorbeeld door onze inkoopkracht sporen we marktpartijen aan om samen met netwerkbeheerders en gemeenten duurzame energieconcepten te bedenken.

De bestuurders van de woningcorporaties zien wel in dat er veel uitdagingen zijn en hopen dat de regionale dialoog goed op gang komt. Ze nodigen de nieuwe colleges en andere netwerkpartners uit om samen deze handschoen op te pakken.