Belangrijke punten bij woningtoewijzing nieuwbouwwoning

Acceptatie
Tijdens het intakegesprek geeft u aan of u de aangeboden woning accepteert. 

Indien u al een woning van ons huurt
Door de opzegtermijn van één volle kalendermaand, is het vaak zo dat in de maand van opzegging, u zowel de oude als de nieuwe woning van ons huurt. U bent over die maand dan ook twee huren verschuldigd.

Zeg de huur van uw huidige woning dan ook zo spoedig mogelijk op! Dit geldt natuurlijk ook als u een woning huurt van een andere verhuurder.

Huurbetaling
Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst bent u verplicht ons te machtigen om uw huur elke maand automatisch via uw bank- of girorekening te innen. Dit is de makkelijkste manier om ervoor te zorgen dat u de juiste huur op tijd betaalt en veilig. U hoeft niet op te letten dat u op tijd betaalt en wij zorgen ervoor dat het juiste bedrag wordt afgeschreven. Ook wanneer de huur wordt verhoogd. Het is wel belangrijk dat er, op het moment dat de huur van uw rekening wordt afgeschreven, voldoende saldo op uw rekening staat. Bent u het niet eens met een afschrijving dan kunt u binnen 8 weken zonder opgaaf van reden het bedrag laten terugboeken naar uw rekening. Bij de ondertekening van de huurovereenkomst vragen wij u het formulier doorlopende machtiging in te vullen en te ondertekenen.

De beginnota wordt binnen 7 dagen automatisch van uw rekening afgeschreven.

Houdt rekening met extra inrichtingskosten bij een nieuwbouwwoning
Het is een nieuwbouwwoning. Houdt u rekening met extra inrichtingskosten? De woning wordt namelijk kaal opgeleverd. Er zijn geen vloer-, wand- en raambekleding aanwezig. Er is een keukenblok, badkamer en toilet aanwezig welke al voorzien zijn van tegels.

Geen mogelijkheid tot bezichtiging
De aannemer is nog volop bezig met bouwen. Het is daarom niet mogelijk om de woning te bekijken voordat u deze accepteert. Dit wil zeggen dat u beslist of u de woning gaat huren vanaf een plattegrond.

Kijkmoment nieuwbouwwoning
De aannemer plant 4 tot 6 weken vóór de oplevering een kijkmoment in. Tijdens het kijkmoment kunt u de maten opnemen voor bijvoorbeeld vloerbedekking, laminaat en/of gordijnen. Indien u de woning accepteert ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Tekenen van de huurovereenkomst en sleuteloverdracht
Wij streven er naar om u minimaal 2 weken voor de sleuteloverdracht te informeren over het ondertekenen van het huurcontract en het tijdstip van de sleuteloverdracht.

De huurovereenkomst wordt vooraf door alle aanvragers ondertekend. Bij de sleuteloverdracht inspecteren wij de woning en overhandigen wij de sleutels aan u.

Huurtoeslag
Als u in verhouding tot uw inkomen teveel geld kwijt bent aan huur, kunt u een toeslag van de Belastingdienst krijgen, de huurtoeslag. De huurtoeslagregeling is gekoppeld aan de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op uw persoonlijke situatie, uw woning en uw financiële situatie.

Huurtoeslag vraagt u rechtstreeks aan bij de Belastingdienst, website Belastingdienst/Toeslagen. Maak een proefberekening om te zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Voor meer informatie neemt  u contact op met de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Water en elektra
Water en elektra zijn standaard aangesloten in de woning. Bij de sleuteloverdracht worden de meterstanden genoteerd. U sluit zelf een leveringscontract met de leverancier naar keuze af. 

BergOpBox reserveren
U kunt als huurder gratis gebruik maken van de BergOpBox. Dit is een aanhangwagen voor het veilig en gemakkelijk vervoeren van uw spullen. De voorwaarden leest u op onze website (bergopwaarts.nl/huurder/aanvullende diensten). Via het formulier op deze pagina geeft u door dat u gebruik wilt maken van deze service.

Uitschrijving woningzoekende
Als u de woning accepteert, wordt u automatisch uitgeschreven bij Woningbouwvereniging Bergopwaarts. Indien u in de toekomst een woning zoekt, schrijft u zich opnieuw in als woningzoekende.

Opties