Mooie resultaten Aedes-benchmark 2022

Elk jaar doen we mee met de Aedes-benchmark. De benchmark vergelijkt corporaties op vijf onderwerpen, de zogeheten prestatievelden. Op www.aedes.nl leest u meer over de prestatievelden en de onderzochte onderdelen. De benchmark is bedoeld om van elkaar te leren.

De scores van dit jaar zijn bekend.

Hoe doet Bergopwaarts het vergeleken met andere corporaties?

Om de resultaten van de corporaties met elkaar te vergelijken, kent Aedes letters (ABC’s) toe per onderdeel en prestatieveld. In het kort: een A staat voor een score boven het gemiddelde, een B voor een gemiddelde en een C voor een score onder het gemiddelde.  

De resultaten op de prestatievelden van Bergopwaarts zijn:

  • huurdersoordeel

A

  • onderhoud & verbetering

*

  • duurzaamheid

B

  • bedrijfslasten

A

  • beschikbaarheid & betaalbaarheid

*

* Aan dit prestatieveld zijn geen letters toegekend.

Hoge waardering voor onze dienstverlening

Ondanks de moeilijke tijden blijven onze huurders tevreden over onze dienstverlening. Dit blijkt uit het huurdersoordeel. Op dit prestatieveld scoren wij zeer goed. Net als vorig jaar geven huurders ons gemiddeld een hoog cijfer voor de dienstverlening bij het betrekken (8,4) en verlaten van een woning (8,3) en ook bij reparatieverzoeken (8,3). En opnieuw scoren wij duidelijk beter dan het landelijk gemiddelde (nieuwe huurders en reparatieverzoeken scoren gemiddeld een 7,7; vertrokken huurders gemiddeld een 7,6). Wij zijn dan ook zeer trots op dit resultaat.

Om dit niveau ook komend jaar vast te houden, blijven we ons uiteraard inspannen en horen we graag uw mening en tips.

Wij bedanken alle huurders voor hun deelname aan het onderzoek. Én wij bedanken onze medewerkers en samenwerkingspartners die zich dagelijks inzetten voor onze huurders en dit resultaat samen hebben neergezet. 

Gemiddeld energieverbruik van onze woningen neemt af

We investeren veel in onderhoud en verduurzaming van onze woningen. Afgelopen jaar hebben we hieraan gemiddeld meer geld uitgegeven. We scoren we op deze prestatievelden gemiddeld (B).

Onze woningen stoten in vergelijking met andere corporaties relatief weinig CO2 uit. Het energielabel van onze woningen is gemiddeld C. Op korte termijn halen we gemiddeld energielabel B.

De komende jaren blijft onze aandacht uitgaan naar het verder verduurzamen van onze woningen met maximaal isoleren.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

In 2021 is onze voorraad sociale huurwoningen met bijna 3,5% gegroeid en verhuren we bijna 95% van alle vrijkomende woningen met een huur tot maximaal de aftoppingsgrens van € 678,66. Hiermee doen we het beter dan andere woningcorporaties.

Onze gemiddelde huurprijs is vanwege de huurbevriezing nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. We brengen gemiddeld 63% van de totale huurprijs in rekening bij onze huurders. Dit is vergelijkbaar met andere woningcorporaties.

Landelijke uitkomsten

Op deze afbeelding staan de landelijke resultaten én de resultaten van Bergopwaarts.

Meer informatie over de resultaten leest u op www.aedes.nl