Informatie voor huurders van appartementengebouw Nachtegaallaan te Helmond

Appartementen Nachtegaallaan 50 t/m 66e

Graag informeren wij u over een aantal zaken die voor de woning gelden die u van ons gaat huren. Wij geven hierin ook aan wat u van ons als verhuurder kunt verwachten en waar u als huurder mee te maken krijgt. Lees deze informatie goed door. Mocht er iets niet duidelijk zijn of heeft u nog vragen, dan horen we dit graag van u.

Verhuurplattegrond

U heeft van ons een plattegrond van uw woning ontvangen. De maten en indeling van de installaties die op de plattegrond staan, kunnen afwijken van de werkelijkheid. Dit kan komen door aanpassingen die gedaan zijn tijdens de bouw of een voorgaande huurder.

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)

Mocht u van plan zijn om onroerende veranderingen in of buiten de woning aan te brengen, dan vragen wij u dit schriftelijk aan te vragen middels het ZAV aanvraagformulier in onze folder “Klussen”.

Zonwering

Voor het behouden van de uitstraling van het gebouw, zijn er afspraken gemaakt over de zonwering. U mag een screen plaatsen. De uitvoering en kleurstelling: antraciet (doekkleur). Kast en profielen in kleur RAL 7016. Een screen mag u plaatsen zonder toesteming. 

Elektronische sleutel (Tag)

Bij het tekenen van de huurovereenkomst ontvangt u twee voorgeprogrammeerde sleutelplaatjes (tags). Deze staan geregistreerd op het adres van uw woning. Met deze tag krijgt u toegang tot de centrale deuren van het woongebouw waarin uw woning zich bevindt. Wilt u meer tags hebben dan kunt u deze bijkopen en aanvragen via het “Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes” op onze website. Extra tags hebben minder rechten (zo heeft u hiermee geen toegang tot de bergingen) dan de twee oorspronkelijk verstrekte tags.

Scootmobielen en fietsen

Om brandveiligheidsredenen mogen scootmobielen, fietsen en andere kleine vervoersmiddelen niet in de openbare ruimten van het gebouw gestald en/of opgeladen worden. U stalt uw fiets en/of scootmobiel in de berging. Hier zijn oplaadvoorzieningen aanwezig.

Uw bezoek plaatst hun scootmobiel, fiets en/of andere kleine vervoersmiddelen buiten het woongebouw. Let hierbij op dat brievenbussen, algemene toegangen en vluchtwegen bruikbaar blijven voor bewoners en zorgverleners.

Parkeren auto’s

Het parkeerterrein buiten het gebouw is eigendom van Bergopwaarts. Dit terrein is niet afgesloten. Er zijn geen parkeerplaatsen aan de woningen toegekend. Mocht het terrein vol zijn, dan is in de directe omgeving van het woongebouw voldoende openbare parkeergelegenheid.

Gebruik deurautomaten en lift

Het vastzetten of blokkeren van algemene deuren met deurautomaten en van liftdeuren kan storing of schade veroorzaken. Tevens belemmert dit de toegangscontrole (binnenkomst van ongewenste gasten). Tijdens het in- of uithuizen kunt u kort de deurautomaat uitzetten. U doet dit door de stekker van de deurautomaat uit het stopcontact te halen of de aan- en uitschakelaar op de automaat te schakelen. Gebruik van de lift is natuurlijk toegestaan. Het spreekt voor zich dat u verantwoordelijk kunt worden gesteld voor storingen en/of beschadiging van de lift en deurautomaten bij onjuist gebruik.

Brand en storing
Bij brand en (technische of elektra) storing komt de lift op de begane grond stil te staan. Hierdoor is het mogelijk dat u meerdere dagen de lift niet kunt gebruiken. Aan de voor- en achterzijde van het woongebouw vindt u de trappenhuizen.

Schoonhouden fietstrap, buitenpaden en balkons

U houdt samen met andere bewoners de fietstrap en paden schoon en sneeuwvrij. Ter voorkoming van betonrot door zout, gebruikt u op betonnen gebouwonderdelen (zoals trappen en balkons) alleen in de handel verkrijgbare dooikorrels. Bij noodzakelijke reiniging of gladheidsbestrijding door Bergopwaarts kunnen de kosten hiervoor opgenomen worden in de servicekosten schoonmaak. 

Mechanische ventilatie

De woningen zijn voorzien van een mechanische WTW ventilatie. Deze ventilatie schakelt u alleen uit bij onderhoud en in geval van een ramp (brand of vervuiling buitenlucht). Dit doet u door de stekker uit het stopcontact te halen. Het toerental van de afzuiging van de woning regelt u via een standenschakelaar.

Inrichting


Vloeren
Houd bij de keuze van uw vloerbedekking rekening mee dat de vloerbekleding geschikt is voor vloerverwarming en koeling. Laat u hierover goed adviseren door de leverancier. In de vloeren mag u niet spijkeren en boren. Hierin zijn namelijk de verwarmingsleidingen verwerkt.

Wanden
Om schade aan tegelwerk te voorkomen vragen wij u zaken te bevestigen in de voegen. 

Kozijnen, ramen en deuren
De gevelkozijnen zijn uitgevoerd in aluminium. Hierin mag u niet boren, schroeven of iets anders op bevestigen.

Keuken
Standaard heeft de woning een keukenblok met drie boven- en onderkastjes. Er is geen keukenapparatuur van Bergopwaarts aanwezig. Indien u een afzuigkap plaatst, adviseren wij u een recirculatiekap met filters te kiezen. Gezien de installatie en het ontwerp van het gebouw kunt u geen afzuigkap op de mechanische ventilatie aansluiten of een doorvoer naar buiten aanbrengen. Er is geen gasaansluiting in de woning aanwezig. Voor elektrisch koken is een perilex wandcontactdoos (2x220 Volt) aanwezig. Controleer voor het aansluiten of deze geschikt is voor uw apparatuur.

Badkamer
De indeling van de badkamer ziet u op de verhuurplattegrond. 

Rookmelders
In uw woning zijn rookmelders aanwezig. Deze zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Als er storingen zijn, dan meldt u dit bij ons. Dek de rookmelders alleen af tijdens werkzaamheden waarbij veel stof geproduceerd wordt.

Nutsvoorzieningen
Electra en water zijn standaard aangesloten in de woning. Bij de sleuteloverdracht noteren wij de meterstanden. U sluit zelf een leveringscontract met de diverse leveranciers af.

In uw meterkast ligt een leiding voor de aansluiting van glasvezel en/of centrale antenne installatie. U sluit zelf een contract af met de leverancier voor signaallevering. En u zorgt zelf voor het (laten) aanbrengen van de benodigde apparatuur. 

Voorziening voor warmte, warm water en koelte
Uw woning heeft een duurzame energievoorziening. De warmte, koelte en warm tapwater worden door Bergopwaarts collectief geleverd tot aan de woninginstallatie. Voor het aangaan van de huurovereenkomst bent u verplicht een leveringsovereenkomst af te sluiten met Vaanster die ook de afrekening verzorgt. Meer informatie vindt u in de handleiding die u krijgt van Vaanster en op hun website. Afhankelijk van uw warmte vraag, worden de voorzieningen in de woning elektrisch bij verwarmt.
Heeft u een storing in verband met warmte of warm water?
Neem dan contact op met Vaanster: Storing melden | Vaanster.

Opslag en afvoeren van huishoudelijk afval
Laat geen afval liggen op uw balkon en/of in de openbare ruimte. Ruim huishoudelijk afval (gescheiden huisvuil en papier) meteen op om ongedierte en gevaarlijke situaties te voorkomen. Restafval kunt u kwijt in de ondergrondse vuilcontainers van de gemeente. Voor de toegang van deze ondergrondse containers, het afvalbeleid en de hiermee gemoeide kosten, verwijzen wij u door naar de gemeente Helmond. Grof huishoudelijk afval dient u zelf aan te bieden bij de milieustraat.

Woonregels

In een appartementsgebouw waar mensen met elkaar wonen zijn afspraken nodig. Uw buren en andere bewoners zijn dichtbij. Je hoort en ziet elkaar. Gewild of ongewild. Iedereen vindt het fijn om prettig te wonen. Samen wonen betekent dan ook afspraken maken. Deze woonregels zorgen dat u met elkaar prettig en plezierig woont.

Woonregels Nederlands
Woonregels Engels
Woonregels Pools
Woonregels Arabisch

Huismeester

De huismeester voert eenvoudige beheertaken uit en controleert of de woonregels nageleefd worden. Zijn werkzaamheden staan omschreven in de taakomschrijving huismeester.

Glasbewassing en schoonmaak algemene ruimten

De glasbewassing van de beglazing van de algemene ruimten wordt uitgevoerd volgens het glas bewas schema. De werkzaamheden en de frequentie van het poetsen wordt nader toegelicht in het poetsschema.

Informatiescherm

In de entreehal van uw woongebouw hangt een informatiescherm. Hierop vindt u belangrijke informatie gericht op uw woongebouw. Denk hierbij aan storingen, onderhoudsafspraken en andere mededelingen. Houd het scherm in de gaten en attendeer medebewoners op nieuwe berichten.

Aanvullende informatie

Indien u informatie mist op deze pagina en/of in gelinkte documenten, horen wij dat graag. Onze medewerkers zijn altijd bereid u aanvullende informatie te geven. Stel uw vraag via het contactformulier op onze website.

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. De informatie is zorgvuldig samengesteld, maar kan voor en tijdens de verhuur nog wijzigen.

Servicekosten

Als huurder betaalt u naast de huur ook servicekosten. Deze hebben betrekking op de volgende zaken:

  • het schoonmaken van de algemene ruimten;
  • het wassen van beglazing van de algemene ruimten;
  • stroomverbruik van de algemene ruimten en installaties;
  • waterverbruik van de algemene ruimten en installaties;
  • abonnement noodtelefoon van de liften;
  • abonnement data aansluiting toegangscontrole en informatieverstrekking;
  • huismeester.

Op zoek naar een huurwoning in Helmond?

Schrijf uzelf ook in bij www.wooniezie.nl. De woningen van woningbouwvereniging Bergopwaarts in Helmond worden, wanneer ze vrij komen, via de website van Wooniezie geadverteerd. Sinds 1 juli 2022 wordt het aanbod in Helmond toegewezen op basis van inschrijfduur. Voor meer informatie hierover zie Te huur - Wooniezie.

Handleidingen

Intercom

Schoonmaak

Klik hier om het overzicht van de schoonmaakwerkzaamheden in uw woongebouw te bekijken.

Woonregels Nachtegaallaan

In een appartementsgebouw waar mensen met elkaar wonen zijn afspraken nodig. Uw buren en andere bewoners zijn dichtbij. Je hoort en ziet elkaar. Gewild of ongewild. Iedereen vindt het fijn om prettig te wonen. Samen wonen betekent dan ook afspraken maken. Deze woonregels zorgen dat u met elkaar prettig en plezierig woont.

Woonregels Nederlands
Woonregels Engels
Woonregels Pools
Woonregels Arabisch

Lees verder