Oude Martinetstraat

Informatie voor huurders van appartementengebouw Oude Martinetstraat

Graag informeren wij u over een aantal bijzonderheden die van toepassing zijn op het woongebouw waarin u een woning huurt. Ook geven wij hierin aan wat u van ons als verhuurder kunt verwachten. 

Verstrekte verhuurtekeningen

De op de verhuurtekening aangegeven installaties, maten en indeling zijn ter indicatie. Afwijkingen op de werkelijke situatie zijn mogelijk door aanpassingen tijdens de nieuwbouw, renovatie of door een vorige huurder.

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)

Mocht u van plan zijn om onroerende veranderingen in of buiten de woning aan te brengen, dan verzoeken wij u dit aan te vragen middels het ZAV aanvraagformulier in onze folder “Klussen”.

Zonwering

Om een eenduidige uitstraling van het gebouw te behouden zijn er afspraken gemaakt over de zonwering. De uitvoering en kleurstelling van de zonwering wordt voorgeschreven door de architect. Wilt u zonwering plaatsen? Vraag dit aan door middel van een ZAV aanvraagformulier

Naamplaatjes

Bij de centrale ingang van het woongebouw brengt Bergopwaarts bij verhuur eenmalig een naamplaatje aan.

Elektronisch sluitplan

Om gebruik te maken van de centrale toegangsdeuren van het gebouw krijgt u bij aangaan van de huurovereenkomst twee tags. Wilt u meer tags? Dan kunt u deze aanvragen via het “Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes” op onze website.

Om ongewenste gasten te mijden is het van belang dat u via de intercom alleen mensen binnen laat die u kent. Tevens dient uzelf te bewaken dat er geen ongewenste gasten “meeliften” bij het naar binnen of buiten gaan.

Fietsen, scootmobielen, rollators (kleine vervoersmiddelen)

Kleine vervoersmiddelen kunt u in uw woning of berging plaatsen en opladen. Uw bezoek plaatst zijn of haar vervoersmiddel buiten het gebouw. Brievenbussen, algemene toegangsdeuren, kasten en vluchtwegen moeten altijd bereikbaar blijven. 

Als u uw fiets wilt opladen in de fietsenstalling kunt u tegen betaling een afgesloten wandcontactdoos huren in de fietsenstalling. Beschikbaarheid zolang de voorraad strekt.

Parkeren auto’s

Voor elke woning is één parkeerplaats gereserveerd in de Parkeergarage Wolfsberg. De toegang voor de auto is geregeld middels kenteken herkenning. Meer hierover leest u in de gebruiksaanwijzing van parkeergarage Wolfsberg. De dichtstbijzijnde toe en uitgang ligt rechts naast Wever 4. 

Digitaal informatiebord in de hal

Middels het digitale informatiebord in de hal wordt u geïnformeerd over algemene en gebouw gebonden informatie. U begrijpt dat u uit de hierop gepubliceerde informatie geen rechten kunt ontlenen.

Vluchtwegen en lift

Aan het uiteinde van de gangen en galerij bevindt zich een noodtrappenhuis. Om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen gebruikt u deze alleen in geval van nood. Naast de lift bevindt zich het trappenhuis voor dagelijks gebruik.

Bij brand en (technische of elektra) storing komt de lift op de begane grond stil te staan. Wij wijzen u erop dat beschikbaarheid van de lift bij deze voorvallen niet gegarandeerd kan worden en dat het mogelijk is dat u meerdere dagen de lift niet kunt gebruiken.

Schoonhouden galerijen

De buitenruimten worden gezamenlijk door de huurders schoon en sneeuwvrij gehouden. Bij noodzakelijke reiniging of gladheidsbestrijding door Bergopwaarts kunnen de kosten hiervoor opgenomen worden in de servicekosten schoonmaak. Ter voorkoming van betonrot door zout, gebruikt u alleen in de handel verkrijgbare dooikorrels.

Mechanische ventilatie

De woningen zijn voorzien van een mechanische ventilatie. Deze ventilatie schakelt u alleen uit bij onderhoud en in geval van een ramp (brand of vervuiling buitenlucht).

Inrichting:

Vloeren 
In vloeren kunt u niet spijkeren en boren. Hierin zijn namelijk leidingen verwerkt.

Wanden
In uw woning zijn geïsoleerde (holle) prefab systeemwanden aanwezig. Bevestiging van zware inrichting hieraan, kan om extra aandacht vragen. Laat u hiervoor goed adviseren door uw leverancier. Om schade aan tegelwerk te voorkomen verzoeken wij u zaken te bevestigen in de voegen. De overige wanden zijn behangklaar. Dit wil zeggen, geschikt om te behangen. Als u een andere afwerking wilt kiezen draagt u zelf zorg voor de nodige voor en/of nabehandelingen om oneffenheden en mogelijke (toekomstige) scheurvorming te repareren.

Plafonds
Een aantal ruimtes van bepaalde woningen is uitgevoerd met een systeemplafond. U kunt alleen op de plaats van de centraaldozen armaturen bevestigen. 

Kozijnen, ramen en deuren
De gevelkozijnen zijn uitgevoerd in hout. De buitenzijde hiervan wordt door Bergopwaarts onderhouden. Desgewenst kunt uzelf de binnenzijde in een andere kleur schilderen. De in de kozijnen opgenomen ventilatieroosters dient u zelf periodiek te reinigen.

Keuken
Standaard is de woning van een keukenblok voorzien met 3 onder- en boven kasten. Er is geen keukenapparatuur van Bergopwaarts aanwezig.

Indien u een afzuigkap wilt plaatsen adviseren wij u een recirculatiekap met filters te kiezen.  Gezien de installatie en het ontwerp van het gebouw kunt u geen afzuigkap op de mechanische ventilatie aansluiten of een doorvoer naar buiten aanbrengen. De voorziening voor koken op gas is aanwezig. Wilt u elektrisch koken dan kunt u de aanwezige loze leiding laten bekabelen en afmonteren op uw eigen kosten.

Verwarming
De woning is voorzien van radiatorverwarming op een individuele CV ketel. Onderhoud behoudens het vullen van de installatie wordt verzorgd door Bergopwaarts.

Rookmelders
Volgens bouwvoorschrift zijn er rookmelders voorzien. Deze zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Storingen verzoeken wij u bij ons te melden. Dek de rookmelders alleen af bij werkzaamheden waarbij veel stof geproduceerd wordt. Het schilderen van een rookmelder kan een goede werking beïnvloeden.

Nutsvoorzieningen
Electra, gas en water zijn standaard aangesloten in de woning. Bij sleuteloverdracht worden de meterstanden genoteerd. U sluit zelf een leveringscontract met de diverse leveranciers af.  

De dienstleiding voor glasvezel en/of centrale antenne installatie is aangelegd tot in de meterkast. Voor signaallevering en de nodige apparatuur aan te (laten) brengen sluit u ook zelf met de leverancier een contract af. 

Opslag en afvoeren van huishoudelijk afval
Om ongedierte en gevaarlijke situaties te voorkomen slaat u huishoudelijk afval (gescheiden huisvuil en papier) uitsluitend kortstondig in een inpandig gedeelte van de woning of berging op. Bij voorkeur deponeert u dit geregeld in de door de gemeente beheerde ondergrondse vuilcontainer op de Martinetstraat ter hoogte van de Wever. Voor toegang tot de container en het afvalbeleid en hiermee gemoeide kosten verwijzen wij u door naar de gemeente Deurne.

Adressen
Oude Martinetstraat 1 t/m 7E

Servicekosten

In de huurovereenkomst zijn servicekosten opgenomen, deze hebben betrekking op de volgende zaken.

  • het schoonmaken van de algemene ruimten
  • stroomverbruik t.b.v. de algemene ruimten + lift en telefoonkosten;
  • waterverbruik t.b.v. de algemene ruimten;
  • glasbewassing algemene ruimten en onbereikbare beglazing van woningen

Onder de hierboven genoemde algemene ruimte verstaan wij ook de externe parkeergarage waar u uw auto kunt stallen (E.e.a. volgens de splitsing welke volgens de betreffende VVE van toepassing is en via of als de eigenaar aan ons wordt doorbelast).

Schoonmaak algemene ruimtes

Iedere dinsdag worden de algemene ruimtes in uw woongebouw schoongemaakt. Klik hier het overzicht van werkzaamheden en de schoonmaakfrequentie bekijken.