12 september 2018

Informatie voor huurders van project Lienderweg

Graag informeren wij u over een aantal bijzonderheden die van toepassing zijn op de woning die u gaat huren. Tevens geven wij hierin aan wat u van ons als verhuurder kunt verwachten en u als huurder mee te maken krijgt. Zaken die wij graag duidelijk onder uw aandacht willen brengen.

Verstrekte verhuurtekeningen

De op de verstrekte tekening aangegeven installaties, maten en indeling zijn indicatief. Afwijkingen t.o.v. de werkelijke situatie zijn mogelijk door aanpassingen tijdens de nieuwbouw, renovatie of door een voorgaande huurder.

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)

Mocht u van plan zijn om onroerende veranderingen in of buiten de woning aan te brengen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan te vragen middels het ZAV aanvraagformulier in onze folder “Klussen”.

Schoonhouden paden

Paden worden gezamenlijk door de huurders schoon en sneeuwvrij gehouden

Mechanische ventilatie

De woningen zijn voorzien van een mechanische ventilatie. Deze ventilatie schakelt u alleen uit bij onderhoud en in geval van een ramp (brand of vervuiling buitenlucht).

Inrichting

Vloeren 
Bij keuze van uw vloerbedekking houdt u er rekening mee dat de vloerbekleding geschikt is voor vloerverwarming. Laat u hierover goed adviseren door uw leverancier.
In vloeren kunt u niet spijkeren en boren. Hierin zijn namelijk de verwarmingsleidingen verwerkt.

Wanden
Om schade aan tegelwerk te voorkomen verzoeken wij u zaken te bevestigen in de voegen. De overige wanden zijn behangklaar. Dit wil zeggen, geschikt om te behangen. Als u een andere afwerking wilt kiezen draagt u zelf zorg voor de nodige voor en/of nabehandelingen om oneffenheden en mogelijke (toekomstige) scheurvorming te repareren.

Kozijnen, ramen en deuren 
De gevelkozijnen zijn uitgevoerd in hout. Bergopwaarts zorgt voor het onderhoud (schilderwerk) aan de buitenzijden. Het schilderwerk aan de binnenzijde dient u zelf te onderhouden.

Keuken
Standaard is in de woning een keukenblok met 3 boven- en onderkastjes voorzien. Er is geen keukenapparatuur van Bergopwaarts aanwezig.

Indien u een afzuigkap wilt plaatsen adviseren wij u een recirculatiekap met filters te kiezen.  U kunt de afzuigkap niet op de mechanische ventilatie aansluiten.

Koken op gas is niet mogelijk. In de keuken is wel de bedrading aanwezig voor elektrisch koken. Afhankelijk van het type kookplaat dient u de aansluiting zelf te laten wijzigen.

Verwarming
De woning is voorzien van vloerverwarming op een luchtwarmtepomp. Onderhoud behoudens het vullen van de installatie wordt verzorgd door Bergopwaarts.

Rookmelders
Volgens bouwvoorschrift zijn er rookmelders voorzien. Deze zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Storingen verzoeken wij u bij ons te melden. Dek de rookmelders alleen af bij werkzaamheden waarbij veel stof geproduceerd wordt.

Nutsvoorzieningen

Electra en water zijn standaard aangesloten in de woning voorzien. Bij sleuteloverdracht worden de meterstanden genoteerd. U sluit zelf een leveringscontract met de diverse leveranciers af.  
De dienstleiding voor glasvezel en/of centrale antenne installatie is aangelegd tot in de meterkast. Voor signaallevering en de nodige apparatuur aan te (laten) brengen sluit u ook zelf met de leverancier een contract af. 

Opslag en afvoeren van huishoudelijk afval

Om ongedierte en gevaarlijke situaties te voorkomen slaat u huishoudelijk afval (gescheiden huisvuil en papier) uitsluitend kortstondig op en bij voorkeur in een inpandig gedeelte van de woning of berging. Voor het afvalbeleid en hiermee gemoeide kosten verwijzen wij u door naar de gemeente Asten. Grof huishoudelijk afval dient u zelf aan te bieden bij de milieustraat.

 

Lienderweg 2B t/m 2F