Informatie voor huurders van appartementengebouw BurgemeesterFrenckenstraat

Graag informeren wij u over een aantal bijzonderheden die van toepassing zijn op het woongebouw waarin u een woning huurt. Ook geven wij hierin aan wat u van ons als verhuurder kunt verwachten. 

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)

Mocht u van plan zijn om onroerende veranderingen in of buiten de woning aan te brengen, dan verzoeken wij u dit aan te vragen middels het ZAV aanvraagformulier in onze folder “Klussen”.

Zonwering

Om een eenduidige uitstraling van het gebouw te behouden zijn er afspraken gemaakt over de zonwering. De uitvoering en kleurstelling van de zonwering wordt voorgeschreven door de architect. In het document zonwering kunt u de kleurstelling en uitvoering terugvinden.

Naamplaatjes

Bij de centrale ingang van het woongebouw brengt Bergopwaarts bij verhuur eenmalig een naamplaatje aan.

Elektronisch sluitplan

Om gebruik te maken van de centrale toegangsdeuren van het gebouw krijgt u bij aangaan van de huurovereenkomst twee tags. Wilt u meer tags? Dan kunt u deze aanvragen via het “Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes” op onze website.

Fietsen, scootmobielen, rollators (kleine vervoersmiddelen)

Kleine vervoersmiddelen kunt u in uw woning of berging plaatsen en opladen. Uw bezoek plaatst zijn of haar vervoersmiddel buiten het gebouw. Brievenbussen, algemene toegangsdeuren, kasten en vluchtwegen moeten altijd bereikbaar blijven. 

Parkeren auto’s

Het terrein buiten het gebouw is openbaar. Er zijn geen parkeerplaatsen aan de woningen toegekend. 

Gebruik deurautomaten en lift

Het vastzetten of blokkeren van algemene deuren met een deurautomaat en van liftdeuren kan storing of schade veroorzaken. Tijdens het in- of uithuizen kunt u kort de deurautomaat uitzetten. U doet dit door de stekker van de deurautomaat uit de wandcontactdoos te halen of de aan- en uitschakelaar op de automaat om te zetten. 

Vluchtwegen en lift

In het gebouw bevindt zich een noodtrappenhuis. Om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen gebruikt u deze alleen in geval van nood. Naast de lift bevindt zich in het gebouw het trappenhuis voor dagelijks gebruik.

Bij brand of een storing komt de lift op de begane grond stil te staan. De beschikbaarheid van de lift kan dan niet gegarandeerd worden. Het is mogelijk dat u de lift meerdere dagen niet kunt gebruiken.

Inrichting

Vloeradvies
Ter beperking van hinderlijke contactgeluiden dient u te zorgen voor een goede geluiddempende onderlaag onder uw vloer.

Keuken
Indien u een afzuigkap wilt plaatsen adviseren wij u een motorloze afzuigkap of recirculatiekap met filters te kiezen. De voorziening voor koken op gas is aanwezig. Wilt u elektrisch koken, dan kunt u de aanwezige loze leiding laten bekabelen en afmonteren op uw eigen kosten.

Rookmelders
In uw woning zijn rookmelders geplaatst. Bij verhuizing worden deze gecontroleerd, daarna is het vervangen voor de rekening van de huurder. Dek de rookmelders alleen af bij werkzaamheden waarbij veel stof geproduceerd wordt.

Nutsvoorzieningen

Electra en gas zijn standaard aangesloten in de woning. Bij sleuteloverdracht worden de meterstanden genoteerd. U sluit zelf een leveringscontract met de leveranciers af.  
De leiding voor glasvezel en/of centrale antenne installatie is aangelegd tot in de meterkast. Voor signaallevering en de nodige apparatuur aan te (laten) brengen sluit u zelf met de leverancier een contract af. 

Opslag en afvoeren van huishoudelijk afval

Om ongedierte en gevaarlijke situaties te voorkomen bewaart u huishoudelijk afval in een inpandig gedeelte van de woning of berging. Uw huishoudelijk restafval kunt u kwijt in de afvalcontainers. Voor het afvalbeleid en hiermee gemoeide kosten verwijzen wij u door naar de gemeente Asten. Grof huishoudelijk afval dient u zelf aan te bieden bij de milieustraat.

Burgemeester Freckenstraat 1 - 41

Servicekosten

In de huurprijs van de woningen in dit complex zijn servicekosten opgenomen, deze hebben betrekking op de volgende zaken:

  • het schoonmaken van de algemene ruimten;
  • stroomverbruik t.b.v. de algemene ruimten;
  • waterverbruik, deze worden jaarlijks afgerekend;
  • tuinonderhoud;
  • huur boiler.

Schoonmaak algemene ruimtes

Iedere vrijdag worden de algemene ruimtes in uw woongebouw schoongemaakt. Klik hier het overzicht van werkzaamheden en de schoonmaakfrequentie bekijken.