Informatie voor huurders van de woningen van project Zandbosweg

Graag informeren wij u over een aantal bijzonderheden die van toepassing zijn op de woning die u gaat huren. Tevens geven wij hierin aan wat u van ons als verhuurder kunt verwachten en u als huurder mee te maken krijgt. Zaken die wij graag duidelijk onder uw aandacht willen brengen.

Verstrekte verhuurtekeningen

De op de verstrekte tekening aangegeven installaties, maten en indeling zijn indicatief. Afwijkingen t.o.v. de werkelijke situatie zijn mogelijk door aanpassingen tijdens de nieuwbouw, renovatie of door een voorgaande huurder mogelijk.

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)

Mocht u van plan zijn om onroerende veranderingen in of buiten de woning aan te brengen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan te vragen middels het ZAV aanvraagformulier in onze folder “Klussen”.

Zonwering

Om een eenduidige uitstraling van het gebouw te behouden zijn er afspraken gemaakt over de zonwering. De uitvoering en kleurstelling van de zonwering wordt voorgeschreven door de architect. In het document zonwering kunt u de kleurstelling en uitvoering terugvinden.

Elektronisch sluitplan

Om toegang te krijgen tot uw berging, krijgt u bij aangaan van de huurovereenkomst twee tags. Wilt u meer tags hebben dan kunt u deze bij kopen en aanvragen via het “Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes” op onze website.

Fietsen, scootmobielen, rollators (kleine vervoersmiddelen)

Kleine vervoersmiddelen kunt u in de woning of berging stallen en opladen.

Parkeren auto’s

Per woning is één genummerd parkeervak voorzien. Voor het parkeerbeleid, ontheffingen en hiermee gemoeide kosten (parkeren op de openbare weg) verwijzen wij u door naar de gemeente Deurne.

Schoonhouden trappen en paden

Trappen en paden worden gezamenlijk door de huurders schoon en sneeuwvrij gehouden. Ter voorkoming van betonrot door zout, gebruikt u alleen in de handel verkrijgbare dooikorrels.

Mechanische ventilatie

De woningen zijn voorzien van een mechanische ventilatie. Deze ventilatie schakelt u alleen uit bij onderhoud en in geval van een ramp (brand of vervuiling buitenlucht).

Inrichting

Vloeren 
Bij keuze van uw vloerbedekking houdt u er rekening mee dat de vloerbekleding geschikt is voor vloerverwarming. Laat u hierover goed adviseren door uw leverancier.
In vloeren kunt u niet spijkeren en boren. Hierin zijn namelijk de verwarmingsleidingen verwerkt.

Wanden
Om schade aan tegelwerk te voorkomen verzoeken wij u zaken te bevestigen in de voegen. De overige wanden zijn behangklaar. Dit wil zeggen, geschikt om te behangen. Als u een andere afwerking wilt kiezen draagt u zelf zorg voor de nodige voor en/of nabehandelingen om oneffenheden en mogelijke (toekomstige) scheurvorming te repareren.

Kozijnen, ramen en deuren 
De gevelkozijnen zijn uitgevoerd in hout. Alleen de buitenzijde wordt door ons periodiek geschilderd. U draagt zelf zorg voor het schilderonderhoud aan de binnenzijde.

Keuken
Standaard is in de woning een keukenblok met 3 boven- en onderkastjes voorzien. Er is geen keukenapparatuur van Bergopwaarts aanwezig.

Indien u een afzuigkap wilt plaatsen adviseren wij u een recirculatiekap met filters te kiezen.  U kunt u geen afzuigkap op de mechanische ventilatie aansluiten. De voorziening voor koken op gas is aanwezig. Wilt u elektrisch koken dan kunt u de aanwezige loze leiding laten bekabelen en afmonteren op uw eigen kosten.

Verwarming
De woning is voorzien van vloerverwarming op een individuele CV ketel. Onderhoud behoudens het vullen van de installatie wordt verzorgd door Bergopwaarts.

Rookmelders
Volgens bouwvoorschrift zijn er rookmelders voorzien. Deze zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Storingen verzoeken wij u bij ons te melden. Dek de rookmelders alleen af tijdens werkzaamheden waarbij veel stof geproduceerd wordt.

Nutsvoorzieningen

Electra, gas en water zijn standaard aangesloten in de woning voorzien. Bij sleuteloverdracht worden de meterstanden genoteerd. U sluit zelf een leveringscontract met de diverse leveranciers af.  
De dienstleiding voor glasvezel en/of centrale antenne installatie is aangelegd tot in de meterkast. Voor signaallevering en de nodige apparatuur aan te (laten) brengen sluit u ook zelf met de leverancier een contract af. 

Opslag en afvoeren van huishoudelijk afval

Om ongedierte en gevaarlijke situaties te voorkomen slaat u huishoudelijk afval (gescheiden huisvuil en papier) uitsluitend kortstondig op in een inpandig gedeelte van de woning of berging op. Voor het afvalbeleid en hiermee gemoeide kosten verwijzen wij u door naar de gemeente Deurne. Grof huishoudelijk afval dient u zelf aan te bieden bij de milieustraat.

 

Ligthartstraat 24 t/m 38a