De Parel en Oranjehof

Informatie voor huurders van appartementengebouw De Parel

Graag informeren wij u over een aantal bijzonderheden die van toepassing zijn op het woongebouw waarin u een woning gaat huren. Tevens geven wij hierin aan wat u van ons als verhuurder kunt verwachten en u als huurder mee te maken krijgt. Zaken die wij graag duidelijk onder uw aandacht willen brengen.

Woonregels

In een appartementsgebouw waar mensen met elkaar wonen zijn afspraken nodig. Uw buren en andere bewoners zijn dichtbij. Je hoort en ziet elkaar. Gewild of ongewild. Iedereen vindt het fijn om prettig te wonen. Samen wonen betekent dan ook afspraken maken. Deze woonregels zorgen dat u met elkaar prettig en plezierig woont. Klik hier om de woonregels te lezen.

Verstrekte verhuurtekeningen

De op de verstrekte tekening aangegeven installaties, maten en indeling zijn indicatief. Afwijkingen t.o.v. de werkelijke situatie zijn mogelijk door aanpassingen tijdens de nieuwbouw, renovatie of door een voorgaande huurder.

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)

Mocht u van plan zijn om onroerende veranderingen in of buiten de woning aan te brengen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan te vragen middels het ZAV aanvraagformulier in onze folder “Klussen”.

Zonwering

Voor de uitstraling van het gebouw hebben we afspraken gemaakt over de uitvoering en kleurstelling van de mogelijk door u aan te brengen zonwering. In het document zonwering kunt u de kleurstelling en uitvoering terugvinden.

Naamplaatjes

Bij de centrale ingang van het woongebouw brengt Bergopwaarts bij eerste verhuur een naamplaatje aan.

Elektronisch sluitplan

Om toegang te krijgen tot de centrale deuren van het woongebouw waarin uw woning zich bevindt, krijgt u bij aangaan van de huurovereenkomst twee tags. Wilt u meer tags hebben dan kunt u deze bij kopen en aanvragen via het “Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes” op onze website.

Fietsen, scootmobielen, rollators (kleine vervoersmiddelen)

Kleine vervoersmiddelen kunt u in de woning of berging stallen en opladen. Uw bezoek stalt hun vervoersmiddel buiten het gebouw zonder de bereikbaarheid van brievenbussen, algemene toegangen, kasten en vluchtwegen te blokkeren.

Parkeren auto’s

Het terrein buiten het gebouw is openbaar. Er zijn geen parkeerplaatsen aan de woningen toegekend. Voor het parkeerbeleid, ontheffingen en hiermee gemoeide kosten verwijzen wij u door naar de gemeente Deurne.

Gebruik deurautomaten en lift

Het vastzetten of blokkeren van algemene deuren met een deurautomaat en van liftdeuren kan storing of schade veroorzaken. Tevens belemmert dit de toegangscontrole (binnenkomst van ongewenste gasten). Tijdens het in of uithuizen kunt u kort de deurautomaat uitzetten. U doet dit door de stekker van de deurautomaat uit de wandcontactdoos te halen of de aan- en uitschakelaar op de automaat te schakelen. Gebruik van de lift is natuurlijk ook toegestaan. Het spreekt voor zich dat u verantwoordelijk kunt worden gesteld voor storingen en/of beschadiging van de lift en deurautomaten bij onjuist gebruik.

Vluchtwegen en lift

Aan het uiteinde van elke galerij bevindt zich een noodtrappenhuis. Om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen gebruikt u deze alleen in geval van nood. Naast de lift bevindt zich het trappenhuis voor dagelijks gebruik.

Bij brand en (technische of elektra) storing komt de lift op de begane grond stil te staan. Wij wijzen u erop dat beschikbaarheid van de lift bij deze voorvallen niet gegarandeerd kan worden en dat het mogelijk is dat u meerdere dagen de lift niet kunt gebruiken.

Schoonhouden galerijen

De galerijen worden gezamenlijk door de huurders schoon en sneeuwvrij gehouden. Bij noodzakelijke reiniging of gladheidsbestrijding door Bergopwaarts kunnen de kosten hiervoor opgenomen worden in de servicekosten schoonmaak. Ter voorkoming van betonrot door zout, gebruikt u alleen in de handel verkrijgbare dooikorrels.

Mechanische ventilatie

De woningen zijn voorzien van een mechanische ventilatie. Deze ventilatie schakelt u alleen uit bij onderhoud en in geval van een ramp (brand of vervuiling buitenlucht).

Inrichting

Vloeren 
Bij keuze van uw vloerbedekking houdt u er rekening mee dat de vloerbekleding geschikt is voor vloerverwarming. Laat u hierover goed adviseren door uw leverancier.
In vloeren kunt u niet spijkeren en boren. Hierin zijn namelijk de verwarmingsleidingen verwerkt.

Wanden
In uw woning zijn geïsoleerde (holle) prefab systeemwanden aanwezig. Bevestiging van zware inrichting hieraan, kan om extra aandacht vragen. Laat u hiervoor goed adviseren door uw leverancier. Om schade aan tegelwerk te voorkomen verzoeken wij u zaken te bevestigen in de voegen. De overige wanden zijn behangklaar. Dit wil zeggen, geschikt om te behangen. Als u een andere afwerking wilt kiezen draagt u zelf zorg voor de nodige voor en/of nabehandelingen om oneffenheden en mogelijke (toekomstige) scheurvorming te repareren.

Kozijnen, ramen en deuren 
De gevelkozijnen zijn uitgevoerd in aluminium. U begrijpt dat deze moeilijk te repareren zijn. Wij verzoeken u dan ook hierin niet te schroeven of spijkeren.

Keuken
Standaard is in de woning een keukenblok met 3 boven- en onderkastjes voorzien. Er is geen keukenapparatuur van Bergopwaarts aanwezig.

Indien u een afzuigkap wilt plaatsen adviseren wij u een recirculatiekap met filters te kiezen.  Gezien de installatie en het ontwerp van het gebouw kunt u geen afzuigkap op de mechanische ventilatie aansluiten of een doorvoer naar buiten aanbrengen. De voorziening voor koken op gas is aanwezig. Wilt u elektrisch koken dan kunt u de aanwezige loze leiding laten bekabelen en afmonteren op uw eigen kosten.

Verwarming
De woning is voorzien van vloerverwarming op een individuele CV ketel. Onderhoud behoudens het vullen van de installatie wordt verzorgd door Bergopwaarts.

Rookmelders
Volgens bouwvoorschrift zijn er rookmelders voorzien. Deze zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Storingen verzoeken wij u bij ons te melden. Dek de rookmelders alleen af bij werkzaamheden waarbij veel stof geproduceerd wordt.

Nutsvoorzieningen

Electra, gas en water zijn standaard aangesloten in de woning voorzien. Bij sleuteloverdracht worden de meterstanden genoteerd. U sluit zelf een leveringscontract met de diverse leveranciers af.  
De dienstleiding voor glasvezel en/of centrale antenne installatie is aangelegd tot in de meterkast. Voor signaallevering en de nodige apparatuur aan te (laten) brengen sluit u ook zelf met de leverancier een contract af. 

Opslag en afvoeren van huishoudelijk afval

Om ongedierte en gevaarlijke situaties te voorkomen slaat u huishoudelijk afval (gescheiden huisvuil en papier) uitsluitend kortstondig op in een inpandig gedeelte van de woning of berging op. Bij voorkeur deponeert u dit geregeld in de door de gemeente beheerde ondergrondse vuilcontainers. Voor het afvalbeleid en hiermee gemoeide kosten verwijzen wij u door naar de gemeente Deurne. Grof huishoudelijk afval dient u zelf aan te bieden bij de milieustraat.

Adressen

Molenstraat 33 t/m 39F

Handleidingen

Intercom
Centrale verwarming

Servicekosten

In de huurovereenkomst zijn servicekosten opgenomen, deze hebben betrekking op de volgende zaken.

  • het schoonmaken van de algemene ruimten
  • stroomverbruik t.b.v. de algemene ruimten + lift en telefoonkosten;
  • waterverbruik t.b.v. de algemene ruimten;
  • glasbewassing algemene ruimten en onbereikbare beglazing van woningen.

Opties

Schoonmaak algemene ruimtes De Parel

Iedere donderdag worden de algemene ruimtes in uw woongebouw schoongemaakt. Klik hier het overzicht van werkzaamheden en de schoonmaakfrequentie bekijken.