12 september 2018

Informatie voor huurders van woongebouwen Amici en Fortuna

Graag informeren wij u over een aantal bijzonderheden die van toepassing zijn op de woning die u gaat huren. Tevens geven wij hierin aan wat u van ons als verhuurder kunt verwachten en u als huurder mee te maken krijgt. Zaken die wij graag duidelijk onder uw aandacht willen brengen.

Verstrekte verhuurtekeningen

De op de verstrekte tekening aangegeven installaties, maten en indeling zijn indicatief. Afwijkingen t.o.v. de werkelijke situatie zijn mogelijk door aanpassingen tijdens de nieuwbouw, renovatie of door een voorgaande huurder.

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)
Mocht u van plan zijn om onroerende veranderingen in of buiten de woning aan te brengen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan te vragen middels het ZAV aanvraagformulier in onze folder “Klussen”.

Zonwering
Om een eenduidige uitstraling van het gebouw te behouden zijn er afspraken gemaakt over de zonwering. De uitvoering en kleurstelling van de zonwering wordt voorgeschreven door de architect. Dit zijn screens: Santiné 5500 bruin nr 1006 (doekkleur). Kast en profiel kleur: RAL 7016.

Naamplaatjes
Bij de centrale ingang van het woongebouw brengt Bergopwaarts na het tekenen van de huurovereenkomst eenmalig een naamplaatje aan.

Elektronisch sluitplan
Om toegang te krijgen tot de centrale deuren van het woongebouw waarin uw woning zich bevindt, krijgt u bij aangaan van de huurovereenkomst twee tags. Wilt u meer tags hebben dan kunt u deze bij kopen en aanvragen via het “Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes” op onze website.

Fietsen en rollators (kleine vervoersmiddelen)
Kleine vervoersmiddelen kunt u in de woning of berging stallen. In de berging zijn oplaadvoorzieningen aanwezig.

Scootmobielen
De smalle gangen in de kelder zijn niet geschikt om met een scootmobiel te manoeuvreren. Het stallen in de berging is dan ook niet voor alle woningen mogelijk. Scootmobielen mogen uit brandveiligheidsredenen niet in de openbare gedeeltes van het gebouw gestald en/of opgeladen worden.

Uw bezoek stalt hun vervoersmiddel buiten het gebouw zonder de bereikbaarheid van brievenbussen, algemene toegangen en vluchtwegen te blokkeren.

Parkeren auto’s
Het terrein buiten het gebouw is openbaar. Er zijn geen parkeerplaatsen aan de woningen toegekend.

Gebruik deurautomaten en lift
Het vastzetten of blokkeren van algemene deuren met een deurautomaat en van liftdeuren kan storing of schade veroorzaken. Tevens belemmert dit de toegangscontrole (binnenkomst van ongewenste gasten). Tijdens het in of uithuizen kunt u kort de deurautomaat uitzetten. U doet dit door de stekker van de deurautomaat uit de wandcontactdoos te halen of de aan- en uitschakelaar op de automaat te schakelen. Gebruik van de lift is natuurlijk ook toegestaan. Het spreekt voor zich dat u verantwoordelijk kunt worden gesteld voor storingen en/of beschadiging van de lift en deurautomaten bij onjuist gebruik.

Lift
Bij brand en (technische of elektra) storing komt de lift op de begane grond stil te staan. Wij wijzen u erop dat beschikbaarheid van de lift bij deze voorvallen niet gegarandeerd kan worden en dat het mogelijk is dat u meerdere dagen de lift niet kunt gebruiken.
Naast de lift en aan de voorzijde van het woongebouw bevindt zich het trappenhuis voor dagelijks gebruik.

Schoonhouden fietstrap, buitenpaden en balkons
De fietstrap en paden worden gezamenlijk door de huurders schoon en sneeuwvrij gehouden. Bij noodzakelijke reiniging of gladheidsbestrijding door Bergopwaarts kunnen de kosten hiervoor opgenomen worden in de servicekosten schoonmaak. Ter voorkoming van betonrot door zout, gebruikt u op balkons en de fietstrap alleen in de handel verkrijgbare dooikorrels.

Informatiescherm
In de entreehal van uw woongebouw hangt een informatiescherm. Hierop vindt u belangrijke informatie gericht op uw woongebouw. Denk hierbij aan storingen, onderhoudsafspraken en andere mededelingen. Houd het scherm in de gaten en attendeer medebewoners op nieuwe berichten. U kunt de informatie op dit scherm ook op een ander apparaat bekijken. Klik hier om de berichten te lezen.

Mechanische ventilatie
De woningen zijn voorzien van een mechanische ventilatie. Deze ventilatie schakelt u alleen uit bij onderhoud en in geval van een ramp (brand of vervuiling buitenlucht).

Inrichting

Vloeren 
Bij keuze van uw vloerbedekking houdt u er rekening mee dat de vloerbekleding geschikt is voor vloerverwarming. Laat u hierover goed adviseren door uw leverancier.
In vloeren kunt u niet spijkeren en boren. Hierin zijn namelijk de verwarmingsleidingen verwerkt.

Wanden
Om schade aan tegelwerk te voorkomen verzoeken wij u zaken te bevestigen in de voegen. De overige wanden zijn behangklaar. Dit wil zeggen, geschikt om te behangen. Als u een andere afwerking wilt kiezen draagt u zelf zorg voor de nodige voor en/of nabehandelingen om oneffenheden en mogelijke (toekomstige) scheurvorming te voorkomen en te repareren.

Kozijnen, ramen en deuren 
De gevelkozijnen zijn uitgevoerd in aluminium. Hierin mag u niet boren, schroeven of anders op bevestigen.

Keuken
Standaard is in de woning een keukenblok met 3 boven- en onderkastjes voorzien. Er is geen keukenapparatuur van Bergopwaarts aanwezig.

Indien u een afzuigkap wilt plaatsen adviseren wij u een recirculatiekap met filters te kiezen.  Gezien de installatie en het ontwerp van het gebouw kunt u geen afzuigkap op de mechanische ventilatie aansluiten of een doorvoer naar buiten aanbrengen. Er is geen gasaansluiting in de woning aanwezig. Voor elektrisch koken is een perilex wandcontactdoos aanwezig.

Verwarming
De woning is voorzien van vloerverwarming op een individuele CV ketel. Onderhoud behoudens het vullen van de installatie wordt verzorgd door Bergopwaarts.

Rookmelders
Volgens bouwvoorschrift zijn er rookmelders voorzien. Deze zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Storingen verzoeken wij u bij ons te melden. Dek de rookmelders alleen af tijdens werkzaamheden waarbij veel stof geproduceerd wordt.

Nutsvoorzieningen

Electra, en water zijn standaard aangesloten in de woning voorzien. Bij sleuteloverdracht worden de meterstanden genoteerd. U sluit zelf een leveringscontract met de diverse leveranciers af.

Elke woning is gekoppeld aan een aantal zonnepanelen. Bij het afsluiten van een leveringscontract voor electra dient u dit aan te geven.

De dienstleiding voor glasvezel en/of centrale antenne installatie is aangelegd tot in de meterkast. Voor signaallevering en de nodige apparatuur aan te (laten) brengen sluit u ook zelf met de leverancier een contract af. 

Opslag en afvoeren van huishoudelijk afval

Om ongedierte en gevaarlijke situaties te voorkomen slaat u huishoudelijk afval (gescheiden huisvuil en papier) uitsluitend kortstondig in een inpandig gedeelte van de woning of berging op. Restafval deponeert u regelmatig in de ondergrondse vuilcontainers van de gemeente.  Voor het afvalbeleid en hiermee gemoeide kosten verwijzen wij u door naar de gemeente Deurne. Grof huishoudelijk afval dient u zelf aan te bieden bij de milieustraat.

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. De informatie is zorgvuldig samengesteld, maar kan nog wijzigen naarmate de bouw van de woningen verder gevorderd is.

Fortuna: Albert Schweitzerstraat 125 tot en met 177
Amici:
 Albert Schweitzerstraat 179 tot en met 229

Schoonmaak algemene ruimtes

Iedere donderdag worden de algemene ruimtes in uw woongebouw schoongemaakt. Klik hier het overzicht van werkzaamheden en de schoonmaakfrequentie bekijken.