Koopgarantwoning verkopen

Stappen

Stap 1: Aanbieding woning. U biedt uw woning schriftelijk te koop aan bij Bergopwaarts via het formulier “Terugkoopverzoek Koopgarantwoning”. Met dit formulier geeft u ook meteen opdracht tot taxatie. U dient dit formulier (beiden) te ondertekenen.

Stap 2: Na ontvangst van uw terugkoopverzoek verstrekt Opmaat namens Bergopwaarts de taxatieopdracht.

Stap 3: De door Opmaat ingeschakelde taxateur maakt een afspraak met u. Let op, tijdens de taxatie dient u een overzicht te verstrekken van de eventuele verbouwingen/verbeteringen die u zelf hebt uitgevoerd of laten uitvoeren. Deze informatie is noodzakelijk voor een juiste berekening van de terugkoopprijs.

Stap 4: U ontvangt van Opmaat namens Bergopwaarts het terugkoopaanbod inclusief de terugkoopberekening en het taxatierapport.

Stap 5: Gaat u akkoord met het terugkoopaanbod? Dan stelt Opmaat de terugkoopovereenkomst op en stuurt deze, na ondertekening, naar de notaris.

Stap 6: Eindinspectie. Vlak voor de notariële overdracht voert Bergopwaarts met u een eindinspectie uit in uw woning. Hierbij wordt de woning gezamenlijk geheel doorgelopen en wordt gecontroleerd of de woning in orde is en of de door Bergopwaarts meegekochte zaken aanwezig zijn. Tevens worden de meterstanden gezamenlijk genoteerd.

Stap 7: Notariële overdracht. Na de eindinspectie gaat u naar de notaris. Hier vindt de eigendomsoverdracht plaats. Bergopwaarts is hierbij niet aanwezig. Een medewerker van het notariaat is gevolmatigd om namens Bergopwaarts de akte van levering te ondertekenen.

Taxatie en kosten

Conform de erfpacht -en koopgarantbepalingen komen de kosten voor de taxatie ad € 650,- voor rekening van Bergopwaarts. Maar als u naar aanleiding van ons terugkoopaanbod om wat voor reden dan ook besluiten uw woning niet te verkopen, dan zijn deze taxatiekosten volledig voor uw rekening. Tevens worden de kosten voor de terugkoopbegeleiding door OpMaat ad € 450,- bij u in rekening gebracht. U ontvangt uiteraard altijd het volledige taxatierapport. Het betreft een gevalideerde taxatie die door een onafhankelijk instituut wordt gecontroleerd en wordt ‘vrijgegeven’. Zo bent u altijd zeker van een goede en professionele taxatie.

Berekening terugkoopprijs

Berekening terugkoopprijs De terugkooprijs wordt berekend aan de hand van de Koopgarantprijsformule:

Terugkoopprijs = U + S + (T2 – S – T1)x X% U = uitgifteprijs

S = het waarde-effect van verbeteringen aan de staat van de woning
T2 = de waarde van de woning bij de te koop aanbieding door erfpachter
T1 = de waarde van de woning bij de uitgifte van erfpacht
X = het percentage dat erfpachter deelt in de stijging of daling van de waarde van de woning.

Taxatie aanvragen

Overweegt u uw Koopgarant woning te verkopen aan Bergopwaarts? Vraag hier uw taxatie aan.

Als voorbeeld ziet u hieronder een aantal rekenvoorbeelden.

Rekenvoorbeelden bij een korting van 10%

Uitgaande van een waardestijging van uw woning

 

 

Marktwaarde bij aankoop

€ 200.000

– 10% korting – € 20.000
  __________
 Uitgifteprijs € 180.000

 

 

Marktwaarde bij verkoop

 € 220.000

Marktwaarde bij aankoop – € 200.000
  __________
Marktwaardestijging  van uw woning € 20.000 positief
   
Uw waardevermeerdering 85%* van € 20.000 € 17.000
U krijgt terug voor uw woning 
(€ 180.000 + € 17.000)
€ 197.000
Uitgaande van een waardedaling van uw woning

 

 

Marktwaarde bij aankoop

 € 200.000

– 10% korting – € 20.000
  __________
 Uitgifteprijs € 180.000

 

 

Marktwaarde bij verkoop

 € 190.000

Marktwaarde bij aankoop  - € 200.000
  __________
Marktwaardedaling  van uw woning € 10.000
negatief
   
Uw waardevermindering 85%* van € 10.000 € 8.500
U krijgt terug voor uw woning 
(€ 180.000 -/- € 8.500)
€ 171.500

* Dit percentage is afhankelijk van de fair value verhouding die in het koopcontract is overeengekomen (1:1,5 of 1:2)

Opties

Terugkoopplicht Bergopwaarts

Bent u in het bezit van een Koopgarantwoning en overweegt u deze te verkopen? Bergopwaarts heeft een terugkoopplicht. Dit betekent dat u er zeker van kunt zijn dat, mits uw geldverstrekker en/of NHG akkoord gaat, Bergopwaarts uw woning terugkoopt. De volledige terugkoopprocedure vindt u in de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen, behorende bij uw koopovereenkomst. In uw notariële akte van erfpacht kunt u deze bepalingen ook terugvinden. Wij adviseren u van deze stukken kennis te nemen voordat u verdere stappen onderneemt. Namens Bergopwaarts wordt dit terugkoopproces begeleid door Stichting Opmaat.

Taxatie aanvragen

Dien uw terugkoopverzoek in via het formulier. U geeft hiermee direct opdracht tot taxatie.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stichting Opmaat, tel, 033-4621223 of e-mail info@opmaat.nl.