Wolfsberg (Gebouw D en E)

Bijzondere voorwaarden Wolfsberg (Gebouw D en E)

Voor deze woningen gelden enkele bijzondere voorwaarden die wij bij u onder uw aandacht willen brengen.

Servicekosten

In de huurprijs van de woningen in dit complex zijn servicekosten opgenomen, deze hebben betrekking op de volgende zaken:

  • vaste parkeerplaats in parkeergarage;
  • het schoonmaken van de algemene ruimten;
  • stroomverbruik t.b.v. de algemene ruimten + lift;
  • waterverbruik t.b.v. de algemene ruimten;
  • huismeester.

Enkele opmerkingen over de woning:

Bent u van plan onroerende veranderingen in de woning aan te brengen, dan dient u dit schriftelijk aan te vragen via onze folder "Klussen".

Ter beperking van hinderlijke contactgeluiden dient u te zorgen voor een goede geluiddempende onderlaag onder uw vloer.

De woningen zijn voorzien van een warmte terugwin (wtw)-installatie. Verdere uitleg hierover vindt u terug in de bijgevoegde technische omschrijving.

Naamplaatjes

Bij de centrale ingang van het complex wordt een naamplaatje aangebracht door Bergopwaarts.

Parkeergarage
Informatie over het gebruik van de parkeergarage leest u in het document Procedure parkeren afgesloten gedeelte. Klik hier om de plattegrond van de de parkeergarage te bekijken.

Wat te doen als u niet kunt in-/ uitrijden in de parkeergarage.
Gebruik altijd je Bergopwaarts pasje om de parkeerkelder in en uit te rijden volgens de instructie zoals deze is aangeleverd.
Pak absoluut geen kaartje, want dan wordt uw kenteken geregistreerd als zijnde betalende klant. U kunt dan niet uitrijden zonder eerst te betalen.
Mocht het toch misgaan, dan kunt u contact opnemen met InPublic (via de zuil bij de slagbomen – rechtstreeks bij de meldkamer, of via 088-1009262).

Heeft u een abonnement op Stadsparkeren. Hiervoor is maatwerk nodig. U moet zich melden bij Stadsparkeren waarbij zij handmatig e.e.a. moeten instellen. U kunt hiervoor contact opnemen via 0900 - 12345 46 of info@stadsparkeren.nl

Fietsenstalling

Er zijn 2 fietsenstalling met oplaadpunten in de parkeergarage van het complex. Per woning is er plaats voor maximaal 2 fietsen.

Informatiescherm
In de entreehal van uw woongebouw hangt een informatiescherm. Hierop vindt u belangrijke informatie gericht op uw woongebouw. Denk hierbij aan storingen, onderhoudsafspraken en andere mededelingen. Houd het scherm in de gaten en attendeer medebewoners op nieuwe berichten. U kunt de informatie op dit scherm ook op een ander apparaat bekijken. Klik hier om de berichten te lezen.

Electronisch sluitplan

Om toegang te krijgen tot het complex waarin uw woning zich bevindt, krijgt u bij aangaan van de huurovereenkomst twee tags. Wilt u meer tags tot uw beschikking hebben dan kunt u deze aanvragen via het "Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes".

VvE

Het appartement maakt deel uit van een gebouw of complex waarvan het gehuurde deel is of wordt gesplitst in appartementsrechten. De huurder is verplicht de uit de splitsingsakte, statuten en reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen. De huurder is gebonden aan het reglement en aan de besluiten van de Vereniging van Eigenaren. 

Ondergrondse afvalcontainers

Opties

Schoonmaak algemene ruimtes

Blok D
Blok E