Complex-informatie De Hovenier

Voor deze woningen gelden enkele bijzondere voorwaarden die wij bij u onder uw aandacht willen brengen.

Enkele opmerkingen over de woning:

Bent u van plan onroerende veranderingen in de woning aan te brengen, dan dient u dit schriftelijk aan te vragen via onze folder Klussen”. De gehele woning is voorzien van vloerverwarming.

Voorziening voor warmte, warmwater en koelte

De woning heeft een duurzame energievoorziening, ondergebracht in de parkeergarage van het wooncomplex, warmte, koelte en warmtapwater worden geleverd aan de afzonderlijke woningen en de bedrijven. Het is een collectief klimaatsysteem waarbij de individuele aansluitingen zelf kunnen regelen en een individuele afrekening krijgen. Bij het aangaan van de huurovereenkomst bent u verplicht een leveringsovereenkomst af te sluiten met Eteck. 

Vloeradvies

Voor de appartementen geldt een vloeradvies welke geschikt moeten zijn voor vloerverwarming en –koeling. Tevens dient de vloer voldoende geluidsisolerend te zijn. Zie voor meer info de bijgeleverde folder.

Naamplaatjes

Bij de centrale ingang van het complex wordt een naamplaatje aangebracht door Bergopwaarts.

Electronisch sluitplan

Om toegang te krijgen tot het complex waarin uw woning zich bevindt, krijgt u bij aangaan van de huurovereenkomst twee tags. Wilt u meer tags tot uw beschikking hebben dan kunt u deze aanvragen via het Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes”.

Documenten

Gebruikershandleiding kamerthermostaat
Bedieningsvoorschift thermostaat ventilatie
Richtlijnen vloerafwerking in uw nieuwe woning

Opties

Servicekosten

In de huurprijs van de woningen in dit complex zijn servicekosten opgenomen, deze hebben betrekking op de volgende zaken:

  • parkeerplaats in parkeergelegenheid onder uw gebouw;
  • het schoonmaken van de algemene ruimten;
  • stroomverbruik t.b.v. de algemene ruimten + lift;
  • waterverbruik t.b.v. de algemene ruimten;
  • ramen wassen;
  • huismeester.

Vereniging van eigenaren (VvE)

Het appartement maakt deel uit van een gebouw of complex waarvan het gehuurde deel is of wordt gesplitst in appartementsrechten. De huurder is verplicht de uit de splitsingsakte, statuten en reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen. De huurder is gebonden aan het reglement en aan de besluiten van de Vereniging van Eigenaren.

Schoonmaak algemene ruimtes

Iedere woensdag worden de algemene ruimtes in uw woongebouw schoongemaakt. Klik hier het overzicht van werkzaamheden en de schoonmaakfrequentie bekijken.