Complex-informatie Villa d'Esdoorn

Voor deze woningen gelden enkele bijzondere voorwaarden die wij bij u onder uw aandacht willen brengen.

Enkele opmerkingen over de woning:

Bent u van plan onroerende veranderingen in de woning aan te brengen, dan dient u dit schriftelijk aan te vragen via onze folder Klussen”.

Ter beperking van hinderlijke contactgeluiden dient u te zorgen voor een goede geluiddempende onderlaag onder uw vloer.

De woningen zijn voorzien van een warmte terugwin (wtw)-installatie. De schakelaar voor bediening van de ventilatie is aangebracht in de keuken en badkamer. Verdere uitleg hierover vindt u terug in de bijgevoegde technische omschrijving.

Naamplaatjes

Bij de centrale ingang van het complex wordt een naamplaatje aangebracht door Bergopwaarts.

Electronisch sluitplan

Om toegang te krijgen tot het complex waarin uw woning zich bevindt, krijgt u bij aangaan van de huurovereenkomst twee tags. Wilt u meer tags tot uw beschikking hebben dan kunt u deze aanvragen via het “Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes”.

Opties

Servicekosten

In de huurprijs van de woningen in dit complex zijn servicekosten opgenomen, deze hebben betrekking op de volgende zaken m.u.v. Esdoornhof 1 en 3 (bij deze appartementen alleen ramen wassen in servicekosten opgenomen):

  • het schoonmaken van de algemene ruimten;
  • stroomverbruik t.b.v. de algemene ruimten + lift (lift alleen voor appartementen op verdieping);
  • waterverbruik t.b.v. de algemene ruimten;
  • huismeesterkosten;
  • glasbewassing

Schoonmaak algemene ruimtes

Iedere donderdag worden de algemene ruimtes in uw woongebouw schoongemaakt. Klik hier het overzicht van werkzaamheden en de schoonmaakfrequentie bekijken.

Adressen

Esdoornhof 1 en 3
Hoofdstraat 52A t/m 54G