Complexinformatie Montaine

Voor de woningen in complex Montaine gelden enkele bijzonderheden. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Het gaat hierbij om de adressen: Beukenstraat 121-137,  Beukenstraat 151 - 167, Keltenstraat 38 - 72

Enkele opmerkingen over de woning:

Bent u van plan onroerende veranderingen in de woning aan te brengen, dan dient u dit schriftelijk aan te vragen via onze folder Klussen”.

Ter beperking van hinderlijke contactgeluiden dient u te zorgen voor een goede geluiddempende onderlaag onder uw vloer.

De woningen zijn voorzien van een warmte terugwin (wtw)-installatie. De schakelaar voor bediening van de ventilatie is aangebracht in de keuken en badkamer. Verdere uitleg hierover vindt u terug in de technische omschrijving

Naamplaatjes

Bij de centrale ingang van het complex wordt een naamplaatje aangebracht door Bergopwaarts.

Electronisch sluitplan

Om toegang te krijgen tot het complex waarin uw woning zich bevindt, krijgt u bij aangaan van de huurovereenkomst twee tags. Wilt u meer tags tot uw beschikking hebben dan kunt u deze aanvragen via het Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes”.

Camerabewaking

Het gebouw is voorzien van camerabewaking. U vindt hier het bijbehorende privacyreglement.

Opties

Servicekosten

In de huurprijs van de woningen in dit complex zijn servicekosten opgenomen, deze hebben betrekking op de volgende zaken:

  • vaste parkeerplaats in parkeergarage;
  • het schoonmaken van de algemene ruimten;
  • stroomverbruik t.b.v. de algemene ruimten + lift;
  • waterverbruik t.b.v. de algemene ruimten;
  • huismeester;
  • ramen wassen.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Het appartement maakt deel uit van een gebouw of complex waarvan het gehuurde deel is of wordt gesplitst in appartementsrechten. De huurder is verplicht de uit de splitsingsakte, statuten en reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen. De huurder is gebonden aan het huishoudelijk reglement en aan de besluiten van de Vereniging van Eigenaren.

Schoonmaak algemene ruimtes

Hieronder staan de schoonmaakschema's
Blok 6B
Blok 6C