Bijzondere voorwaarden Heuvel 17 t/m 36

Voor deze woningen gelden enkele bijzondere voorwaarden die wij bij u onder uw aandacht willen brengen.

Servicekosten

In de huurprijs van de woningen in dit complex zijn servicekosten opgenomen, deze hebben betrekking op de volgende zaken:

  • het schoonmaken van de algemene ruimten;
  • stroomverbruik t.b.v. de algemene ruimten + berging + lift (lift alleen voor appartementen op  verdieping);  
  • waterverbruik t.b.v. de algemene ruimten;
  • onderhoud van de groenvoorziening rond het complex.

Enkele opmerkingen over de woning:

Bent u van plan onroerende veranderingen in de woning aan te brengen, dan dient u dit schriftelijk aan te vragen via onze folder “Klussen”.

Ter beperking van hinderlijke contactgeluiden dient u te zorgen voor een goede geluiddempende onderlaag onder uw vloer.

Voor het aanbrengen van een zonnescherm dient eerst toestemming te worden gevraagd bij Bergopwaarts. Er worden namelijk eisen gesteld aan de uitvoering, montage en de kleur van het scherm. Hiermee wordt voorkomen dat het wooncomplex aan de buitenzijde een rommelige aanblik gaat bieden.
Zie ook Voorschrift zonwering Heuvel.

Naamplaatjes

Bij de centrale ingang van het complex wordt een naamplaatje aangebracht door Bergopwaarts.

Electronisch sluitplan

Om toegang te krijgen tot het complex waarin uw woning zich bevindt, krijgt u bij aangaan van de huurovereenkomst twee tags. Wilt u meer tags tot uw beschikking hebben dan kunt u deze aanvragen via het “Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes”.

Opties

Schoonmaak algemene ruimtes

Iedere dinsdag worden de algemene ruimtes in uw woongebouw schoongemaakt. Klik hier het overzicht van werkzaamheden en de schoonmaakfrequentie bekijken.