Complex-informatie De Koning

Voor deze woningen gelden enkele bijzondere voorwaarden die wij bij u onder uw aandacht willen brengen.

Enkele opmerkingen over de woning:

Bent u van plan onroerende veranderingen in de woning aan te brengen, dan dient u dit schriftelijk aan te vragen via onze folder “Klussen”.

Ter beperking van hinderlijke contactgeluiden dient u te zorgen voor een goede geluiddempende onderlaag onder uw vloer.

De woningen zijn voorzien van stadsverwarming. U dient er rekening mee te houden dat u alleen elektrisch kunt koken. Voor de afname van het koud water dient u zich nog wel aan te melden bij Brabant Water.

Naamplaatjes

Bij de centrale ingang van het complex wordt een naamplaatje aangebracht door Bergopwaarts.

Fietsenstalling

Er is een algemene fietsenstalling onder het gebouw. Per woning is er plaats voor één fiets.

Electronisch sluitplan

Om toegang te krijgen tot het complex waarin uw woning zich bevindt, krijgt u bij aangaan van de huurovereenkomst twee tags. Wilt u meer tags tot uw beschikking hebben dan kunt u deze aanvragen via het “Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes”.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement vormt een onlosmakelijk onderdeel van elke individuele huurovereenkomst.

Opties

Servicekosten

In de huurprijs van de woningen in dit complex zijn servicekosten opgenomen, deze hebben betrekking op de volgende zaken:

  • huismeester;
  • het schoonmaken van de algemene ruimten;
  • stroomverbruik, voorschot afrekening op basis van verbruik;
  • stadsverwarming, voorschot afrekening op basis van verbruik;
  • waterverbruik t.b.v. de algemene ruimten;
  • ramen wassen.

Schoonmaak algemene ruimtes

Iedere dinsdag en vrijdag worden de algemene ruimtes in uw woongebouw schoongemaakt. Klik hier het overzicht van werkzaamheden en de schoonmaakfrequentie bekijken.

Adressen

Brevierpad 3 t/m 33