Complex-informatie De Cruydenier

Voor deze woningen gelden enkele bijzondere voorwaarden die wij bij u onder uw aandacht willen brengen. Dit complex bestaat uit 2 kangoeroewoningen op de begane grond (een buidel- en een hoofdwoning welke naast elkaar zijn gesitueerd en verbonden d.m.v. een tussendeur) en 8 appartementen op de eerste en tweede verdieping.

Enkele opmerkingen over de woning:

Bent u van plan onroerende veranderingen in de woning aan te brengen, dan dient u dit schriftelijk aan te vragen via onze folder Klussen”. De gehele woning is voorzien van vloerverwarming.

De woningen zijn voorzien van een warmte terugwin (wtw)-installatie. De schakelaar voor bediening van de ventilatie is aangebracht in de keuken en badkamer. Verdere uitleg hierover vindt u terug in de bijgevoegde technische omschrijving.

Voorziening voor warmte, warmwater en koelte

De woning heeft een duurzame energievoorziening, ondergebracht in de parkeergarage van het wooncomplex, warmte, koelte en warmtapwater worden geleverd aan de afzonderlijke woningen en de bedrijven. Het is een collectief klimaatsysteem waarbij de individuele aansluitingen zelf kunnen regelen en een individuele afrekening krijgen. Bij het aangaan van de huurovereenkomst bent u verplicht een leveringsovereenkomst af te sluiten met Dubo. Zie voor meer info: Folder uitleg Dubotechniek.

Vloeradvies

Voor de appartementen geldt een vloeradvies welke geschikt moeten zijn voor vloerverwarming en –koeling. Tevens dient de vloer voldoende geluidsisolerend te zijn. Zie voor meer info de folder.

Naamplaatjes

Bij de centrale ingang van het complex wordt een naamplaatje aangebracht door Bergopwaarts.

Electronisch sluitplan

Om toegang te krijgen tot het complex waarin uw woning zich bevindt, krijgt u bij aangaan van de huurovereenkomst twee tags. Wilt u meer tags tot uw beschikking hebben dan kunt u deze aanvragen via het Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes”.

Opties

Servicekosten

In de huurprijs van de woningen in dit complex zijn servicekosten opgenomen, deze hebben betrekking op de volgende zaken:

  • het schoonmaken van de algemene ruimten;
  • stroomverbruik t.b.v. de algemene ruimten + lift (lift alleen voor appartementen op de verdieping);
  • waterverbruik t.b.v. de algemene ruimten;
  • ramen wassen;
  • huismeester;
  • tuinonderhoud (alleen voor appartementen op de begane grond).

Schoonmaak algemene ruimtes

Iedere donderdag worden de algemene ruimtes in uw woongebouw schoongemaakt. Klik hier het overzicht van werkzaamheden en de schoonmaakfrequentie bekijken.