Complex-informatie De Courantier

Voor deze woningen gelden enkele bijzondere voorwaarden die wij bij u onder uw aandacht willen brengen. Dit complex bestaat uit 12 appartementen op de begane grond, eerste en tweede verdieping.

Enkele opmerkingen over de woning:

Bent u van plan onroerende veranderingen in de woning aan te brengen, dan dient u dit schriftelijk aan te vragen via onze folder Klussen”. De gehele woning is voorzien van vloerverwarming.

De woningen zijn voorzien van een warmte terugwin (wtw)-installatie. De schakelaar voor bediening van de ventilatie is aangebracht in de keuken. Verdere uitleg hierover vindt u terug in de bijgevoegde technische omschrijving. U dient er rekening mee te houden dat het alleen mogelijk is elektrisch te koken.

Vloeradvies

Voor de appartementen geldt een vloeradvies welke geschikt moeten zijn voor vloerverwarming en –koeling. Tevens dient de vloer voldoende geluidsisolerend te zijn. Zie voor meer info de folder.

Naamplaatjes

Bij de centrale ingang van het complex wordt een naamplaatje aangebracht door Bergopwaarts. 

Electronisch sluitplan

Om toegang te krijgen tot het complex waarin uw woning zich bevindt, krijgt u bij aangaan van de huurovereenkomst twee tags. Wilt u meer tags tot uw beschikking hebben dan kunt u deze aanvragen via het “Aanvraagformulier extra sleutelplaatjes”.

Opties

Servicekosten

In de huurprijs van de woningen in dit complex zijn servicekosten opgenomen, deze hebben betrekking op de volgende zaken (voor de 4 appartementen op de begane grond worden alleen de kosten voor ramen wassen in rekening gebracht):

  • het schoonmaken van de algemene ruimten;
  • stroomverbruik t.b.v. de algemene ruimten + lift (lift alleen voor appartementen op de verdieping);
  • waterverbruik t.b.v. de algemene ruimten;
  • ramen wassen;
  • telefoon lift.

Schoonmaak algemene ruimtes

Iedere donderdag worden de algemene ruimtes in uw woongebouw schoongemaakt. Klik hier het overzicht van werkzaamheden en de schoonmaakfrequentie bekijken.