Sint Jozefpark, Deurne

Wij hebben plannen om in de wijk Sint Jozefparochie in Deurne, op de hoek van het Sint Jozefpark en de Beukenstraat, 53 sociale huurappartementen met 1 slaapkamer te bouwen. Op dit moment bevindt het plan zich in de verkennings- en voorbereidingsfase. Zodra de procedures zijn doorlopen, starten we met de bouw. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Plattegronden

Overzichtsplattegrond begane grond.
Overzichtsplattegrond 1 - 3e verdieping. 

WoonST

De appartementen maken onderdeel uit van WoonST: dertien Zuidoost-Brabantse woningcorporaties en negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bundelden hun krachten en maakten samen een plan voor een gestandaardiseerde sociale huurwoning. Het doel is om met lagere bouwkosten en een sneller bouwproces meer betaalbare, duurzame en sociale woningen in de regio te bouwen.

Participatie

Voordat wij het plan concreet maken, informeren en raadplegen wij de betrokken partijen en omwonenden. Hun mening en inbreng is van belang om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen over de omgeving van het Sint Jozefpark. Op 13 december 2022 en op 27 juni 2023 hebben wij bij hun input opgehaald. Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en meningen vindt u hier

Wilt u informatie ontvangen over de voortgang van dit project?

Vul dan het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief Sint Jozefpark op deze pagina in. Wij sturen u een e-mail op het moment dat er nieuws is over dit project.