De Koning, Helmond

In het Rijksmonument ‘De Koning’ in Helmond heeft SMO plaats voor jongerenhuisvesting met begeleiding naar zelfstandig wonen. Verder is er crisisopvang voor vrouwen, vrouwen met kinderen, en tienermoeders. Ook is er zelfstandig wonen met begeleiding in appartementen op naam van SMO.

Er zijn groepswoningen met gemeenschappelijke ruimten, maar ook zelfstandige appartementen.

De woningtoewijzing en verhuur loopt via SMO.

SMO biedt thuislozenzorg, sociale activering, crisisopvang, woonbegeleiding en armoedebestrijding in Helmond en de Peelregio. Zie www.smo-helmond.nl