Waarom organiseerden we deze open avond?

Tijdens verschillende buurtbijeenkomsten met omwonenden van Huize d'n Herd, horen we meer over de verhalen die er leven. Hoe het is om te wonen in deze buurt, wat er fijn is en wat soms lastig is. We willen, vooral als het gaat om een goede buur voor elkaar te zijn, helpen om het fijn te houden in de wijk en het liefst nog beter. Niet alleen het nieuwe gebouw van Huize d’n Herd en de inrichting om het gebouw heen zijn hiervoor belangrijk. Het woongenot wordt soms ook beïnvloed door het gedrag van de bewoners van Huize d’n Herd. En dan met name de passanten, gaven enkele buurtbewoners aan.

De opvang en begeleiding van passanten is nu tijdelijk ondergebracht bij de Kamenij in Helmond. De vernieuwde aanpak daar heeft een positief effect op de ontwikkeling van de passanten. Omwonenden van Huize d’n Herd waren uitgenodigd om tijdens een open avond zelf te horen van passanten hoe zij de begeleiding ervaren. Deze manier van opvang en begeleiden zal namelijk ook vanuit Huize d'n Herd gaan gebeuren.